GELENEKSEL HALI SANATI İÇERİSİNDE MOTİFLERİN İNCELENMESİ (UŞAK HALILARI)

Author:

Year-Number: 2019-88
Number of pages: 546-563
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu, gerek iklimi gerek zengin tarihi bakımından farklı niteliklere sahiptir. Bu nitelikler, coğrafyanın sunduğu olanaklarla bir araya gelerek, yaşayan insan topluluklarının kültürünün şekillenmesinde etkili olmuştur. Kültür de toplumun ortak sürecidir. Gelişir, büyür, dönüşür ve geriye insanlığın sahip olduğu, yarattığı değerler olarak kalır. Bu değerler, günün yaşam koşulları ve ihtiyaçlarına göre şekillenir. Sanat anlayışında da etkilerini görebilmek mümkündür. Etkiler, çeşitli yollar aracılığıyla günümüze ulaşarak; toplumun kültürel yapısı, inancı ve değerleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Korkuları, sevinçleri, dilekleri ve inançları yansıtabilmek adına önemlidir. Tarih boyunca, Anadolu’da üretilen halı motiflerinde de çeşitli anlamların gizli kaldığını görmekteyiz. Halı, işlevselliği nedeniyle önemli bir nesne olmuş, günümüz toplumunda da estetik görüşün yansıdığı bir alan olmaya devam etmektedir. Bir halı deseninde bir tablonun sahip olduğu kadar renk ve görsel bütünlük görebilmek mümkündür. Bu çalışmada da, halı sanatı içerisinde önemli bir yere sahip olan Uşak halıları, motifleriyle incelenecektir.

Keywords

Abstract

Anatolia, which hosts many civilizations, has different qualities in terms of its climate and rich history. These qualities came together with the opportunities offered by the geography and have been influential in shaping the culture of the living communities. Culture is the common process of society. It develops, grows and transforms, and remains as the values that humanity possesses. These values are shaped according to the living conditions and needs of the time. It is possible to see these effects also in art. The impacts have survived through various ways; providing information about the cultural structure, belief and values of the society. It is important to reflect the fears, joys, wishes and beliefs. Throughout the history, we see that various meanings have been hidden in the carpet motifs produced in Anatolia. Carpet has become an important object due to its functionality, and it continues to be an area where aesthetics is reflected in today's society. In a carpet pattern it is possible to see as much colours as paintings have in them. In this study, Uşak carpets which have an important place in the art of carpet will be examined with their motifs.

Keywords