ODA MÜZİĞİ VE ORKESTRA DERSLERİNİN PROFESYONEL ÇALGICI YETİŞTİRME SÜRECİNDEKİ ÖNEMİ: YAYLI ÇALGI SINIFI ÖRNEKLEMİ

Author :  

Year-Number: 2019-90
Language : null
Konu : Müzik
Number of pages: 27-33
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede, ülkemizdeki Devlet Konservatuarlarının Yaylı Çalgılar Ana sanat Dalları’nda oda müziği ve orkestra derslerinin, öğrenci/çalıcı performansının geliştirilmesindeki işlevi ve önemi üzerinde durulmuştur. Bilindiği üzere ülkemizde Cumhuriyet döneminden itibaren müzik eğitimi kurumları olarak Devlet Konservatuarları, müzik sanatına nitelikli sanatçılar yetiştirme işlevini başarıyla sürdürmüştür. Mesleki müzik eğitimi bağlamında ise “performans sanatçısı” yetiştirmede sadece bireysel çalgı derslerinin değil, aynı zamanda oda müziği ve orkestra derslerinin de müzisyen adayının verimliliği ve başarısındaki önemi oldukça büyüktür. Bu konuya ilişkin olarak öncelikle öğrenci, eğitimci ve kurumsal merkezli problemler tespit edilmiştir. Daha sonra da lise ve lisans düzeyindeki müzik topluluklarından yapılan gözlemler sunularak, bu problemlerin çözümüne yönelik önerilere yer verilmiştir. Ayrıca, alana özgü terim ve kavramların kısa açıklamaları da okuyucuların bilgisine sunulmuştur.

Keywords

Abstract

This article analyzes the role and importance of chamber music and orchestra lessons in the improvement of the students'/musicians' performances in Departments of Stringed Instruments at State Conservatories. As is known, starting with the foundation of the Republic, State Conservatories, as institutions of musical training, have succesfully maintained their role in training qualified artists for the art of music. As far as the training of “performance artists” is concerned through vocational musicial education, not only individual instrument classes but also chamber music and orchestra classes play a significant part in the productivity and the success of prospective musicians. Firstly, problems attributable to students, instructors and institutions are specified. Then, solutions are offered to these problems through the use of observations that are carried out on musical communities at high schools and universities. In addition, readers are provided with brief descriptions of terms and concepts used in this field.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics