KONSERVATUVAR KEMAN EĞİTİMCİLERİNİN DERSİ DESTEKLEYİCİ EĞİTİM UYGULAMALARINA YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARI

Author :  

Year-Number: 2019-88
Language : null
Konu : Müzik
Number of pages: 28-41
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Konservatuvarlarda yürütülmekte olan keman derslerinde öğretmen merkezli, daha çok usta-çırak ilişkisinin etkin olarak yer edindiği bir anlayışın olduğu bilinmektedir. Keman eğitimcisi; nasıl öğreteceğini, ne öğreteceği, alana özgü bilgi ve becerileri ne zaman vereceğini düşünmek durumundadır. Öğrencinin girdi, süreç ve en önemlisi çıktı durumu hakkında öz değerlendirme ve yine eğitim sürecine yönelik iyileştirmeler yapabilmelidir. Bu çalışmada; konservatuvarlarda yürütülmekte olan keman derslerinde dersi olumlu etkileyeceği düşünülen eğitimci yaklaşımlarının betimlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılandırılmış görüşme formu yoluyla eğitimci görüşleri alınmış, elde edilen veriler nitel çözümleme tekniklerine göre analiz edilmiştir. Betimsel ve tarama modelini esas alan çalışmanın alana katkı sağlayıcı ve özgün olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

It is known that there is a comprehension that the violin lectures in conservatories are more teacher-centered and have master-apprentice relationship efficiently. Violin educators have to think about how they teach, what they teach, when they teach the domain-specific skills and abilities. They must be able to do self assessment for the input, process and output situation of student and make improvements towards education process. In this study it is aimed to describe the approaches of educators who are thought to have a positive effect on lecture in violin lectures that are carried on in conservatories. In accordance with this purpose the opinions was taken with structured interview forms and the data was analyzed by means of the qualitative analysis techniques. The study that is based on the descriptive and scanning models is thought to be unique and contributive to the field.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics