HİZMET YOĞUN SEKTÖRDE BİRLİKTE DEĞER YARATIMI VE YÖNETİMİ

Author :  

Year-Number: 2019-88
Language : null
Konu : ÜRETİM YÖNETİMİ, PAZARLAMA
Number of pages: 529-545
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hizmet yoğun (service dominant) mantığın odak noktası, müşterinin ortak bir değer yaratıcısı haline gelmesidir. Bu durum, müşteri - tedarikçi ilişkilerinin etkileşim ve diyalog yoluyla gelişimini vurgulamaktadır. Ancak günümüze kadar yapılan araştırmalar, müşterilerin değer yaratmada nasıl biraraya geldikleri hakkında nispeten az bilgiye sahibi olduklarını göstermektedir. Bu çalışmada, hizmet yoğun mantık bağlamında değer yaratmanın doğasını araştırmak; değer yaratmayı anlamak ve yönetmek için kavramsal bir çerçeve geliştirmek amaçlanmıştır. Bu süreç odaklı çerçeve, müşteri katılımı için hizmet yoğun mantığın temel önermelerini dikkate alan ve müşteriyi değer ortakları olarak şirket ile aynı düzeye önemle yerleştiren bir yapı sağlamaktadır. Hizmetlerle ilgili araştırmalardan, müşteri değerlerinden ve ilişki pazarlamasından gelen farklı kavramların, ortak oluşturma için yeni bir süreç odaklı çerçeveye dönüştürülmesi, değer yaratma sürecinin yönetimine yeni bakış açıları kazandırmaktadır.

Keywords

Abstract

The focus of service-dominant (service dominant = S-D) logic is that the customer becomes a common value creator. This emphasizes the development of customer - supplier relationships through interaction and dialogue. However, researches to date shows that customers have relatively little knowledge of how they come together in creating value. In this study, to investigate the nature of value creation in the context of intense logic of service; it is aimed to develop a conceptual framework for understanding and managing value creation. This process-oriented framework provides a structure that takes into account the fundamental propositions of service-dominant logic for customer engagement and places the customer at the same level with the company as value partners. The transformation of different concepts from services research, customer values and relationship marketing into a new process-oriented framework for co-creation brings new perspectives to the management of the value creation process.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics