ALTIN ÇAĞ

Author :  

Year-Number: 2019-88
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 102-106
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ahmet Muhip Dıranas’ın “Selam” adlı şiiri psikanalizin belli başlı kavramlarından biri olan “narsisizm” çerçevesinde analiz edilmiştir. Bu bağlamda Sigmund Freud, Erich Fromm, Heinz Kohut ve Karen Horney’in görüşlerine dikkat çekilmiştir. Ancak daha önce narsisizm sözcüğünün kökenine işaret eden Narkissos’a değinilmiştir. Bilindiği üzere Narkissos, Eski Yunan mitolojisinde kendi yansımasına âşık olan genç ve yakışıklı bir delikanlıdır. Dıranas, “Selam” adlı şiirinde anne-çocuk arasında narsisistik mükemmel birliğin yaşandığı dönemi yüceltir. Bu dönemi insan yaşamının “altın devri” olarak değerlendirilir. Altın devirde çocuk için en güzel, en iyi, en sevgili ise ilk sevgi nesnesi olan anneden başkası değildir. Ne var ki, bu “mükemmel beraberlik” bir gün sona erer. Sanatı kayıp cennet olarak düşünen şair de bu dönemi şiirle başka bir deyişle yüceltmeyle ödünler.

Keywords

Abstract

Ahmet Muhip Dıranas's poem ”Selam” is was analyzed within the framework of Narcissism which is one of the main concepts of psychoanalysis. In this context, Sigmund Freud, Erich Fromm, Heinz Kohut and Karen Horney's views were pointed out. However, Narkissos was mentioned before pointing to the origin of the word narcissism. As is known, Narcissus is a young and handsome young man who fell in love with his own reflection in Ancient Greek mythology. In his poem “Selam” Dıranas glorify the period of narcissistic perfect unity between mother and child. This period is considered as the “golden age” of human life. The most beautiful, best, most beloved for the child in the golden period is the mother who is the first object of love. However, this ”perfect togetherness” ends one day. The poet, who thinks art as a lost paradise, concessions with glorification in other words.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics