ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜVENLİK ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN TEORİK TARTIŞMALAR

Author :  

Year-Number: 2019-88
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 689-698
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, uluslararası ilişkilerde güvenlik çalışmalarına ilişkin teorik tartışmaları incelemektir. Güvenlik, uluslararası ilişkiler disiplininin en temel kavramlarından biridir. Bu nedenle disiplinin kuruluşundan itibaren güvenlik alanında birçok çalışma yapılmıştır. Uluslararası ilişkilerin doğasındaki çatışma olgusu ve bunun beraberinde getirdiği güvenlik çalışmaları her geçen gün dönemin koşullarıyla birlikte yeniden şekillenmektedir. Ayrıca başlıca teorilerin güvenlik konusuna dair yaklaşımları da farklıdır. Bu noktada Realizm, Liberalizm ve Kopenhag Okulunun güvenlik çalışmalarına yönelik tutumları bir-birinden farklılık göstermektedir. Fikir ayrılıkları olmasına rağmen, neredeyse başlıca teorilerin her biri güvenlikle ilgili çalışmalar yapmıştır. Bununla birlikte güvenlik kavramının ne olduğuna ilişkin üzerinde uzlaşı sağlanan bir tanım yapılabilmiş değildir ve bu konudaki tartışmalar halen devam etmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine theoretical discussions on security work in international relations. Security is one of the main concepts of the international relations discipline. Thus, many studies have been carried about security out as of the establishment of discipline. Conflict fact in the nature of international relations and brought with it security studies are reshaping with conditions of the period day by day. In addition, the main theories have different approaches to security. At this point, Realism, Liberalism, and attitudes of Copenhagen School towards security studies differ from one to another. Although there are differences of opinion, almost every of the major theories has done safety-related studies. However, no agreed definition has been made on what the concept security means and so the debates on the issue still continues.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics