AUGUSTUS’UN İLK YILLARI ve ROMA’DA II. TRIUMVIRLIĞIN KURULMASI

Author :  

Year-Number: 2019-88
Language : null
Konu : ESKİÇAĞ TARİHİ
Number of pages: 670-676
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

M.Ö. 63 – M.S. 14 yılları arasında yaşamış olan Gaius Octavius(Augustus) Roma tarihinin en parlak ve zirve dönemini yaşatmış bir devlet yöneticisidir. Roma’nın üç aşamadan oluşan siyasi hayatının son evresi olan Cumhuriyet’ten İmparatorluğa geçiş sürecinin mimarı ve ilk imparatoru olan Gaius Octavius’un ilk yılları Roma şehrinin merkezinde geçmiştir. Ailesi itibariyle Roma siyasi yaşamına komşu konumda yetişen Gaius Octavius, büyük dayısı Julius Caesar itibariyle de sosyo-siyasal yaşamın beşiğinde olacak şekilde gelişimini tamamlamıştır. Hayatının ilk yıllarında çok parlak olmayan bir şahıs olan Gaius Octavius, Julius Caesar’ın varisi olmasıyla yıldızını parlatacaktır. Daha 19 yaşında II. Triumvirliğin kurulmasıyla politik hayatı resmen başlayan bu genç politikacı, Roma Cumhuriyet döneminin iç çekişmelerinden, özelliklede Julius Caesar sonrası Roma’da oluşan siyasi çatışmalardan başarı ile çıkacaktır. Roma’nın içinde bulunduğu puslu siyasi havayı aklı, zekası ve de genç yaşında edinmiş olduğu politika tecrübesiyle kendine çeviren Gaius Octavius Roma’nın yeniden inşasının temel taşı olacaktır. Julius Caesar sonrası Roma’da yaşanan siyasi buhranın II.Triumvirlik yönetimiyle aşılmasında katkı sağlayan Gaius Octavius, Roma tarihinde ikincisi olacak olan bu üçlü yönetiminde kurucusu ve baş aktörü durumundadır.

Keywords

Abstract

Gaius Octavius(Augustus), who lived between B.C.63 – A.D.14, is a statesman who has made Rome live the brightest and peak period of its history. The first years of Gaius Octavius, the architect of the transition from Republic to Empire which was the last stage of Rome’s political life consisting of three stages and the first emperor, were spent at the center city of Rome. Gaius Octavius, who grew up in a position adjacent to the Roman political life through his family, completed her development to be in the cradle of socio-political life through his great uncle Julius Caesar. Gaius Octavius, who was not very bright in the first years of his life, will shine his star as he is the successor of Julius Caesar. At the age of 19, this young politician, who officially started the political life with the establishment of the II.Triumvirate, will emerge succesfully from the internal conflicts of the Roman Republic period, especially from the political conflicts in Rome after Julius Caesar. Gaius Octavius, who transformed the misty political atmosphere of Rome with his mind, intelligence and policy experience at a young age, will be the cornerstone of the rebuilding of Rome. Gaius Octavius, who contributed to the overcome of the political crisis in Rome after Julius Caesar II with the administration of the II.Triumvirate, is also the founder and the lead actor of this trio management, which will be the second in the history of Rome.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics