KENTSEL KOŞULLARDA ÇALIŞAN EVLİ KADINLARIN AİLE İÇİ ROLLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Author:

Year-Number: 2019-88
Number of pages: 93-101
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanayi Devrimi ile üretim sektöründe ortaya çıkan insan işgücüne gereksinim, mevcut erkek işgücüne ek olarak kadın işgücünün de talep edilmesine yol açmıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında hız kazanan kentleşme olgusunun da etkisiyle bu eğilim daha belirgin bir hal almış ve kentlerde o zamana değin daha ziyade özel alana dâhil olan kadın, çalışma yaşamının önemli bir paydaşı haline gelmiştir. Bunlar içerisinden çalışan evli kadınlar, işlerinin yanı sıra aile içi rollerinin de gerekliliklerini yerine getirmek için çifte bir yükün altına girmişler ve bu çoklu sosyal roller onlar üzerinde bir takım gerilimler yaratmıştır. Özellikle kadının ücretli işgücündeki temsil oranlarının düşük olduğu Türkiye gibi ülkelerde, kadının çalışmasına karşı geliştirilen geleneksel tutum nedeniyle kadınlar çalışma ve aile yaşamları arasında bir denge kurmaya çabalarken zorluklar yaşamaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de kentsel koşullarda ve tarım dışı sektörlerde çalışan kadınların aile içi rollerindeki değişimi konu almaktadır.

Keywords

Abstract

The labour force gap in production sector which came out as a result of Industrial Revolution, has demanded female labour force in addition to that of male. Especially due to the effect of urbanisation, accelerated after the Second World War, this trend became more evident and women, who had been engaged in private sphere until that time, became an important shareholder of working life. Among those, the married women had been undertaken a double burden in order to meet the necessities not only of their professional, but also of their family lives and these multiple roles caused some role strain upon them. Particularly in the countries, such as in Turkey, where female labour participation ratio is low, women experience some difficulties while they are trying to set a balance between working and family lives due to the traditional negative attitude towards female employment. The subject matter of this study is the change in family roles of women working in urban settings and in non-agricultural sectors.

Keywords