YAZILI BASINDA RÖPORTAJ:RÖPORTAJIN YAZINSAL VE TEKNİK YÖNLERİ

Author :  

Year-Number: 2019-88
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler, İletişim, Gazetecilik
Number of pages: 634-650
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Röportaj, gazetecilik geleneğinin önemli yazı türlerinden birisidir. Röportaj yazarlığı, gazeteciliğin haber verme yönü ile edebiyatın bir araya getirildiği, yaratıcılık gerektiren kültürel bir üründür. Gelişen teknolojinin medya üzerindeki etkisi ve yeni kitle iletişim araçlarının hızı, görüntüyü, ön plana çıkaran yönü; yazılı mecralara hazırlanan röportaj yazarlığını sekteye uğratmış, bir röportajda bulunması gereken özellikler önemsenmemeye ve neredeyse unutulmaya başlamıştır. Özellikle gazetecilik öğrencileri soru sormak ve cevap almak ya da karşılıklı konuşmalardan oluşan ses, kamera kayıtlarını, olduğu gibi deşifre etmeyi, röportaj yapmak olarak algılamakta ve değerlendirmektedir. Bu makale özellikle mesleğe hazırlanmakta olan yeni nesil gazetecilik öğrencileri üzerindeki bu yanlış algıyı değiştirmeye odaklanmaktadır. Çalışma, röportaj yazma tekniğinin gerekliliklerini hatırlatmakta ve her soru cevabın röportaj olup olmadığını sorgulamakta, tartışmaktadır. Her diyalog ya da karşılıklı konuşmayı olduğu gibi kâğıda ya da dijital ortama aktarmak, röportaj yazarlığı kültürünü oluşturan, değerli konuları, ince ayrıntılarına kadar betimleyerek günümüze taşıyan röportaj ustalarına, geleneksel gazeteciliğin ve yazarlığın gerektirdiği emeğe bir haksızlık olarak da değerlendirilebilir.

Keywords

Abstract

Interview, is one of the important types of writing in traditional journalism. Interview writing is a creative cultural product combining journalism and literature. The effects of improving technology on media and the speed of digital mass medium, interrupt the traditional Interview writing. The way of it is almost forgotten. Specially journalism students think that shooting someone with a camera or recording the voice of a person and deciphering it, is making interview. This article aims to change this perception of new generation journalism students. It reminds the techniques of intreview writing and discussing, questioning if every question and answer is an interview. Transferring every dialog to a paper or to digital platforms as so, can be commented as injustice to the detailed work of interview masters of traditional journalism who builded the interview writing culture and tradition.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics