CEZVEDEN KÜLTÜRE 40 YIL: TÜRK KAHVESİ VE GELENEĞİ

Author:

Number of pages: 315-328
Year-Number: 2019-87

Abstract

Kahve, dünyada en çok tüketilen içeceklerin başında gelmektedir. Bu içecek Yemen’den Anadolu topraklarına buradan da Avrupa’ya geçmiştir. Kahve, Anadolu topraklarında öyle benimsenmiştir ki; dünyada ‘Türk Kahvesi’ olarak adlandırılmış ve anılmıştır. Bu bağlamda 2013’de ‘Soküm Temsili Listesine Türk Kahvesi ve Geleneği’ olarak girmiş ve bir bakıma bu gelenek tescillenmiştir. Türk Kahvesi, Anadolu insanın günlük yaşamının büyük bir bölümünde yer edinmesinden dolayı etrafında bazı geleneklerin oluşmasına da sebep olmuştur. Türk insanı kahveyi, günün belli saatlerinde, dost sohbetlerinde, misafir ağırlarken, kız isterken, ailecek yenen yemeklerin üstüne gibi çeşitli zaman, anlam ve muhtevada içmeye başlamıştır. “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır” tabiriyle kahvenin toplumsal ilişkilerdeki olumlu rolü açık bir şekilde ortaya konulmaktadır. Bu durum kahvenin yapılışı, sunuşu, araç ve gereçlerinin bir bütün olarak incelenmesini gerektiren bir kültürün doğmasına sebep olmuştur. Bu çalışmada başka kültür ve coğrafyadan gelerek, Türk kültür dairesi içerisinde vazgeçilmez bir sosyal içecek olan kahveyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Bu bağlamda meddahlığın, hikâyeciliğin, âşıklık geleneğinin yani sözlü kültürün yaşatıldığı yerler olan kahvehaneler üzerinde de kısa bir şekilde durulacaktır.

Keywords

Abstract

Coffee is one of the most consumed drinks in the world. This drink has moved from Yemen to Anatolia and from there to Europe. Coffee is adopted in Anatolia so that; named as “Turkish Coffee” in the world and has been referred to. In this context in 2013 “To Soküm Representative List” entered as “Turkish Coffee and Tradition” and in a way, this tradition is registered. Turkish Coffee is a part of the daily life of Anatolian people. For this reason, it has caused some traditions around. The Turkish people started to drink coffee in various times, meaning and content like coffee, eating at a certain time of the day, entertaining guests, asking for girls, and on top of the food eaten. “A cup of coffee is remembered for forty years”, the expression of the positive role of coffee in social relations is clearly revealed. This has led to the emergence of a culture that requires a thorough examination of the construction, presentation, tools and equipment of coffee. In this study, information will be given about coffee, which is an indispensable social drink in Turkish culture department, coming from other cultures and geographies. In this context, the tradition of meddah, narrativeism, and minstrelsycoffeehouses where the oral culture is kept alive will be briefly focused on.

Keywords