GİRDİ-ÇIKTI YAKLAŞIMI TEMELİNDE TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN KONUMU

Author:

Year-Number: 2019-87
Number of pages: 493-508
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gayrimenkul sektörü; konut, ticari gayrimenkuller, endüstriyel gayrimenkuller, tarımsal gayrimenkuller ve özel amaçlı gayrimenkuller olarak ele alınmaktadır. Sektörün, gerek yazılı-görsel basında, gerekse sektör raporlarında, Türkiye’de anahtar sektör olduğu, yüzlerce sektörü tetiklediği ve beslediğine ilişkin haberler yer almakta olup haberler herhangi bir analize dayanmadığı için gerçeği yansıtıp yansıtmadığı bilinmemektedir. Çalışma ile sektöre atfedilen önemin doğruluğu veya yanlışlığı girdi-çıktı analizi temelinde değerlendirilmektedir. Çalışmada kullanılan veriler, kamuoyunun bilgisine sunulan, Türkiye İstatistik Kurumu 2012 girdi-çıktı tablosunda elde edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda, sektör raporlarının ortaya koyduğu tahminler ve girdi-çıktı analizi ile ulaşılan bulguların çeliştiği görülmektedir. Dolayısıyla, çalışmanın ileri ve detay analiz yöntemi ile değerlendirilmesi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The real estate sector is discussed as residencies, commercial immovables, industrial immovables, agricultural immovables and special-purpose immovables. While there are news stories on both print-visual media and sector reports which argued that this sector is the key sector in Turkey, and it triggers and feeds hundreds of other sectors, it is not known whether or not these news stories reflect the truth as they are not based on any analysis. This study discussed the trueness or falsity of the importance attributed to this sector based on an input-output analysis. The data of the study were collected obtained from the databased 2012 input-output table of the Turkish Statistical Institute which is open to the public. As a result of the analysis, it was determined that the estimations presented by sector reports conflicted the findings that were reached by input-output analysis. Hence, it is recommended that this study is evaluated with forward and detail analysis method.

Keywords