XIV-XV. YÜZYIL TÜRKÇE TIP METİNLERİNDE DEFNE

Author :  

Year-Number: 2019-88
Language : null
Konu : Yeni Türk Dili
Number of pages: 322-342
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bitkilerle tedavi insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar beslenme başta olmak üzere bitkilerden çeşitli alanlarda yararlanmışlardır. Tıp da bu alanlardan biridir. Doğayı gözlemleyerek yaşamlarını kolaylaştırma yoluna giden insanlar, hastalıkları tedavi etmek ve hastalıklardan korunmak için hayvanları gözlemlemişler, deneme yanılma yoluyla bitkilerin yararlı ve zararlı yönlerini öğrenmişler ve onları tedavi amaçlı kullanmışlardır. Tedavi amaçlı kullanılan bu bitkiler arasında defne de vardır. Defne bitkisi diğer bitkilerle birlikte çeşitli ilaçların yapımında kullanılan bir bitkidir. Bu çalışmada defne bitkisi tanıtılarak defnenin XIV. ve XV. yüzyıllara ait Türkçe tıp yazmalarındaki kullanım şekilleri ile defne isminin kullanımı üzerinde durulacaktır. Çalışmada defnenin çeşitli ilaçların yapımında kullanıldığı, Yunanca bir kelime olan defnenin Türkçenin seslendirişine uydurulduğu ve dönem eserlerinin büyük çoğunluğunda bu haliyle kullanıldığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Treatment with plants is as old as human history. People have benefited from plants in various fields especially nutrition. People who have gone to the way of making their lives easier by observing the nature, they have observed animals to treat and protect themselves from diseases and have learned the beneficial and harmful aspects of plants through trial and error and used them for therapeutic purposes. One of these plants used for treatment is laurel. Laurel plant is a plant used in the construction of various medicines together with other plants. In this study is introduced the usage patterns of laurus nobilis on Turkish medical manuscripts of XIVth and XVth centuries and use of laurel name will be emphasized. In the study, it was observed that the laurel was used in the construction of various drugs, was adapted to the phonation of the Turkish language the Greek noun of laurel and was used in the majority of the works of the period.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics