NAMIK KEMAL ile MAĞCAN CUMABAYEV'İN GÖRÜŞLERİ IŞIĞINDA VATAN ve MİLLET DÜŞÜNCESİ

Author:

Year-Number: 2019-87
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türk Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 483-492
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Anayurt ile Atayurt'un önemli iki şahsiyeti olan vatan şairleri, Namık Kemal ve Mağcan Cumabayev'in eserlerinde vatan ve millet temasının nasıl ele alındığını incelemeye çalıştık. Şairlerimiz, eserlerinde halkın içinde bulunduğu zor durumdan kurtarma adına çareler üretmeye çalışmış, hastalığın ilacını göstermeye çalışmışlardır. Osmanlı Devleti, tarihinin belki de en zor dönemlerini geçirdiği, dünyanın değişik bölgelerinde farklı farklı akımların baş gösterdiği bir ortamda, Tanzimat döneminin aydınları yeni gelişmelere ayak uydurarak çağa uygun eserler kazandırmışlardır. Tanzimat döneminin bir aydını olan Namık Kemal'de edebiyatın birçok türünde eser vermiş bir şahsiyet olarak bazı kavramları daha çok ön plana çıkarmış, bu kavramları okuyucuya duyurma adına değişik tip ve olaylardan faydalanmıştır. Bu kavramlar genel itibari ile vatan, millet, sevgi, ölüm, sevgiliye kavuşamama, vuslat gibi konulardır. Bununla birlikte Kemal'deki aşk genel itibari ile vatan aşkını ifade eder ve sevgiliye duyulan aşkı genellikle geride bırakır. Mağcan Cumabayev'de vatan kavramını ön plana çıkarmış, eserlerinde Türkleri (Turan) bir bütün olarak okuyucuya aktarmıştır. Yazarımız hayatı boyunca yazdığı şiirlerde halka milli şuuru uyandırmak, halkı eğitim ve bilime davet ederek, onları cehaletten kurtarmak için çalıştı

Keywords

Abstract

In this study, we tried to examine how the subjects of motherland and nation were discussed in the works of homeland poets, Namık Kemal and Mağcan Cumabayev, two important figures of Anayurt and Atayurt. In their works ,our poets tried to pull their people out of a difficult situationin and tried to show the remedy of the disease. In an environment in which the Ottoman Empire underwent perhaps the most difficult times in its history, and different movements emerged in different parts of the world, the intellectuals of the Tanzimat period brought up new developments and brought artifacts suitable for the era. Namık Kemal, who is an intellectual of the Tanzimat period, has emphasized some concepts as a personage who has written in many kinds of literature and benefited from different types and events in order to announce these concepts to the reader. These concepts are generally issues such as homeland, nation, love, death, inability of reaching love and convergence. However, the love in Kemal’s concept generally expresses his love for the motherland and often leaves behind the love for the beloved. The main topic of Magzhan Jumabaev’s work also was the Motherland, he told the Turks as a whole in his works. In his poems he wrote throughout his life, our author tried to arouse the national consciousness, to invite the public to education and science, to save them from illiteracy.

Keywords