KOOPERATİFÇİLİK VE KOOPERATİFLERİN KURULUŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 179-190
Year-Number: 2019-87

Abstract

Ticari işletmelerden farklı olarak kar amacı gütmeyen kooperatifler, daha çok kırsalda, çiftçi ve köylüler tarafından yardımlaşmak suretiyle üretilen ürünlerin daha kolay, daha iyi fiyattan ve daha uygun şartlarda satışının gerçekleştirilmesi için ortak bir amaç ve çaba ile kurulan işletmelerdir. Günümüzde kooperatiflerin gerek toplumsal gerekse iktisadi önemi daha fazla görünür hale gelmiştir. İSO500 2017 yılı verilerine göre en büyük ilk 230 işletme içerisinde beş kooperatif işletmesi yer almaktadır. Yerel ve bölgesel kalkınmaya da önemli katkılar sunan kooperatiflerin gün geçtikçe sayılarının artması beklenen ve istenen bir durumdur. Bu çalışma, kooperatifler hakkında özet bilgiler sunarken, kooperatiflerin kuruluşu aşamasında yapılması gereken zorunlu işlemleri ve söz konusu işlemlerin nasıl muhasebeleştirilebileceğini basit örnekler yardımıyla açıklamayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Cooperatives differs than commercial companies in the sense that cooperatives non-profit organizations which are established by farmers and villagers in order to sell their products properly. Cooperatives are in fact a product of farmers’ and villagers’ solidarity and joint work. Recently cooperatives gain more attention socially and economically. According to data by İSO500 2017 there are five cooperatives among the largest 230 companies. As they contribute to local and regional development, it is expected that the number of cooperatives to increase. This paper focuses on an explanation of the mandatory procedures of the establishment procedure and through simple examples, it aims at explaining how to account those procedures.

Keywords