GRAFİK TASARIMCI OLMAYANLARIN PORTFOLYO OLUŞTURURKEN YAPTIĞI YAYGIN TASARIM HATALARI VE İLGİLİ TASARIM İLKELERİ

Author:

Number of pages: 163-178
Year-Number: 2019-87

Abstract

Portfolyo yaratıcı kimliğin özetlendiği görsel bir araçtır. Başarılı bir portfolyo tasarımında en dikkat çeken nokta içerik ve tasarım ilişkisinin orantılı bir şekilde, her ikisinin de önemsenerek ele alınmış olmasıdır. Bu noktada grafik tasarım disiplininde deneyimli bir kişi için “kendi portfolyosunu oluşturma” süreci sorunsuz gerçekleşebilir. Peki, grafik tasarım disiplinine hakim olmayan sanatçı ya da tasarımcılar ise, kendi portfolyolarını tasarlarken hangi temel konulara dikkat etmeleri gerekir? Bu makale, bu sorunun cevabını portfolyo tasarlarken sıklıkla yapılan tasarım hatalarını ortaya koyarak vermeyi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, hem portfolyo tasarımına giriş yapılması, hem de portfolyo tasarımında yer alması gereken temel unsurların belirlenmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte makalenin sonuçları ile kişisel tasarımların gelişimi için kendiliğinden bir de rehber oluşturulmuş olunacaktır. Sonuç kısmında portfolyo tasarımındaki temel tasarım başlıkları ve işlevsel yaklaşımlar özetlenerek sıralanmıştır. Tespit edilen hatalar da dikkate alınarak, özellikle portfolyo tasarımı için gerekli olan Tipografi, Sayfa Tasarımı ve Grafik Üretim Teknikleri konularındaki genel ilkelere değinilmektedir.

Keywords

Abstract

Portfolio is a visual tool that summarizes the creative identity.The most striking point in a successful portfolio design is that the relationship between content and design is proportionately addressed, both of which are taken into consideration. At this point, the process of creating your own portfolio design can’t be a problem for a person experienced in graphic design discipline. Well, what basic issues should artists or designers who do not have a command of graphic design discipline pay attention to when designing their portfolios? This article aims to provide the answer to this question by presenting design mistakes that are frequently made in designing portfolios. In this respect, it is aimed to introduce both portfolio design and to determinate the basic elements that should be in portfolio design. In addition, a guide for the development of personal designs will be created with the results of the article. In the conclusion part, the basic design titles and functional approaches in portfolio design are summarized. Taking into account the detected mistakes, the general principles of Typography, Page Design and Graphic Production Techniques, which are necessary for portfolio design, are mentioned.

Keywords