YABANCI DİLLER VE İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA ÜZERİNE

Author:

Year-Number: 2019-87
Number of pages: 473-482
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil dünya üzerinde istisnasız kullanılan ve en çok ihtiyaç duyulan iletişim sağlayabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz bir alandır. Evrende var olabilmek adına kullandığımız ilk iletişim aracı şüphesiz dildir. Ve dünyanın neresine gidersek gidelim ilk öğrenilen dil her zaman ‘’anadil’’ olarak adlandırılmaktadır. Peki, insan anne dili dışındaki bir dile neden ihtiyaç duyar? Bu sorular üzerine incelediğimiz bu makalede içerik olarak yabancı dilin en kısa ne demek olduğuna, ihtiyaç alanlarına öğretim ve kolay öğrenim taktiklerine değineceğiz. Ülkemizde İngilizce eğitimi ilkokul 2.sınıfta başladığı için bu dil ülkemizde neredeyse herkes tarafından kabul görülmüştür. Peki ya Almanca? 2002 yılından beri Anadolu liselerinde İkinci Yabancı Dil olarak okutulan bu dilin kullanımı oldukça yaygınlaştırılmış ve öğretim elemanına ihtiyaç artmıştır. Buna rağmen Türk halkı Almanca öğrenimini İngilizce gibi benimsememiştir. Yabancı dil neden gerekli? Birden sonra ikinci yabancı dil öğrenmek kolay mıdır? Bu makalede yabancı diller Almanca başta olmak üzere kısaca incelenecektir. Değerlendirme sonuç bölümünde verilecektir.

Keywords

Abstract

Foreign language is an area we need for communication in the world most used without exception. The first communication tool is undoubtedly the language, in order to exist in the universe. And wherever we go in the world, the first language is the mother tongue that learned. Why does a human need a language other than a mother tongue? In this article we examine on these questions, we will talk about the shortest term of foreign language as content, the areas of need, and the tactics of teaching and easy learning. English language has been accepted by almost everyone in our country since the beginning of the second year of primary school. What about German? German as a Second Foreign Language in Anatolian High Schools since 2002, widely used and the need for instructors has increased. Nevertheless, the Turkish people didn’t adopt their learning in English. Why foreign language is required? Is it easy to learn a second foreign language after one? In this article, foreign languages will be briefly examined. But German will be examined further. Evaluation will be given in the conclusion section.

Keywords