TÜRKİYE, SOMALİ’DE AÇILIM DIŞ POLİTİKASI

Author:

Year-Number: 2019-87
Number of pages: 456-472
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2011'de Afrika Boynuzu, özellikle Somali, yüz binlerce insanın ölümüne ve yer değiştirmesine neden olan tarihte en kötü kıtlığı yaşattı. Birleşmiş Millet, Somali'de şiddetli açlık krizi olduğunu ve son 60 yıldır en büyük açlık felaketi olduğunu açıkladı. Bu trajediyi yanıtlayan Erdoğan, 2011 yılında Somali'yi ziyaret eden ilk Afrikalı olmayan liderdi. Başbakanlık ziyaretinin amacı, açlık korkusu için Somali'yi desteklemek ve dünyanın dikkatini çekmek için dünyanın dikkatini çekmek oldu. bölgede yaşanan trajedi. Anında, Türkiye, Afrika’nın dış politikasını aktif hale getirmesinin bir parçası olarak Somali’ye katılımını başlattı. Çalışmanın ilk kısmı, özellikle Somali'de, Afrika'daki Türk dış politikasını anlama çabası içerisindedir, çünkü Türkiye'nin Somali'deki politikası Afrika'ya yönelik genel politikayla iç içedir. Bu kısımdan yola çıkarak, çalışma şu soruyu çözümlemekte ve cevaplamaktadır: Somali, Türkiye'nin Afrika'ya yönelik dış politikası için neden bir merkezdir? Araştırmanın ikinci ve son bölümü, Somali ve Türk perspektiflerinden farklı bir perspektiften bakıldığında, Türkiye’nin Somali’de insani ve kalkınma politikası gibi dış politikasını ortaya koyduğunu inceliyor.

Keywords

Abstract

In 2011, the Horn of Africa, especially Somalia was experienced the worst famine in history which caused the death and displacement of hundreds thousand people. The UNITED NATION declared that there is severe hunger crisis in Somalia and it was the biggest hunger disaster for the past 60 years. By answering this tragedy, Erdoğan was the first non-African leader who visited Somalia in 2011, the objective of the prime-ministerial visiting was to support Somalia for the horror of starvation and to spot on light the attention of the world to focus on the tragedy happening in the Somalia. Instantly, Turkey started it’s engagement in Somalia as part of it’s active opening up foreign policy in Africa. The first part of the study attempts to understand Turkish foreign policy in Africa, particularly Somalia because Turkey’s policy in Somalia is intertwined with Turkish general policy on Africa. From this part, the study analyses and answers this question: Why Somalia is a center for Turkey’s foreign Policy towards Africa? The second and the last part of the study examines Turkey’s opening up foreign policy in Somalia like humanitarian and developmental policy by inviting different perspective from Somalia and Turkish perspectives.

Keywords