SERMAYE PİYASALARINDA BİLGİ ETKİSİ: BİST 30 UYGULAMASI

Author :  

Year-Number: 2019-87
Language : null
Konu : İşletme-Finans
Number of pages: 271-293
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi etkinliği piyasa fiyatlarının bilgiyi doğru ve hızlı bir şekilde yansıtması ve bu şekilde varlığın doğru değerinin oluşması olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, 2017-2018 yılları arasında BİST U 30 Endeksinde işlem gören hisse senetlerinin fiyat ve işlem hacmi üzerindeki bilgi etkisi incelenmektedir. Çalışma sonuçlarına göre piyasaya ulaşan yeni bilgiler hisse senetlerinin fiyat ve işlem hacmi üzerinde etkili olmaktadır. Hisse senedi fiyatları, gün bazında, olumlu bilgide duyuru tarihlerinde yükselmekte, olumsuz bilgide ise düşmektedir. İşlem hacmi, olumlu bilgide, duyuru tarihi ve duyuru tarihi sonrası süreçte artmaktadır. Olumsuz bilgide ise sınırlı bir artış söz konusudur.

Keywords

Abstract

Information efficiency is defined as market prices reflecting information accurately and quickly and thus, creating the correct value of the asset. In this study, the effect of the information on the price and transaction volume of stocks traded in BIST U 30 Index between 2017-2018 is examined. According to the results of the study, new information on the market has an impact on the price and transaction volume of stocks. Stocks prices, on the basis of days, increase in positive information on announcement dates and decrease in negative information. The transaction volume is increasing in the positive information, the date of announcement and the period after the announcement date. On the other hand, there is a limited increase in negative information.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics