MODERN SONRASI SANATTA VE GRAFİK TASARIMDA ZİHİNSEL TASARLANAN MEKÂNLAR

Author:

Number of pages: 126-143
Year-Number: 2019-87

Abstract

21. yüzyılda sanat ve tasarım içeriğinde mekân sadece fiziki alan olarak değil, aynı zamanda sosyal/kültürel/politik alanların belirlediği zihinsel algıları açığa çıkaran alan olarak da anılmaktadır. Denebilir ki; fiziki işlevinin dışında düşünceler mekânı oluşturmakta ve mekâna yeni işlevler, anlamlar, düşünsel temsiliyetler yüklemektedir. Bu nedenle, sanat ve tasarımın varlık bulduğu yer olarak mekân, günümüzde sanatçı-tasarımcı için var olan yüzeylerin de dışında deneyim, temsil, imge, işaret ve gösterge, olarak yeniden şekillenebilmektedir. Bu dönüşümü sağlayan beden olarak öznenin varlığıdır. Böylece mekân ile ilişkilendirilen düşünsel yapılanmayı açığa çıkarak özne ile anlamlar, duyumlar, hayal gücü gibi sınırları zorlayan soyut kavramların ortaya çıkması sağlanmış olur. Bu yazının kök düşüncesi, sanatta ve tasarımda mekân dendiğinde fiziki alanın yanı sıra, öznenin ve teknolojinin değişimin koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan soyut-düşünsel algı mekânlarının varlığına da işaret edebilmektir.

Keywords

Abstract

“Space” refers to not only physical space but also an area that reveals mental perceptions, which are determined by social/cultural/political fields in the context of art and design in the 21st century. It can be said that it creates a space of thought apart from its physical function, and loads it with new functions, meanings, and mental representations. For this reason, space, in which art and design come into existence, can be reshaped as an experience, representation, an image, a mark, and an indicator apart from surfaces existing for artist-designers today. The thing that provides this transformation is the existence of the subject as a body. Thus, conceptual structure associated with the space is revealed and abstract concepts such as meanings, sensations, and imagination pushing the limits are also unfolded by the subject. The main idea of this study is to show the existence of spaces of abstract-mental perception that arise depending on the conditions of changes in the subject and technology as well as physical space when considering the space in art and design.

Keywords