ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ÇEMBERLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2019-87
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının okuma çemberlerine ilişkin deneyimlerinden hareketle görüşlerinin neler olduğunu açığa çıkarabilmektir. Araştırmanın yöntemi nitel araştırma desenlerinden olan durum çalışmasıdır. Boylamsal bir zemin üzerinde yürütülen araştırmanın katılımcıları 21 sınıf öğretmeni adayıdır. Araştırma kapsamında katılımcılarla yaklaşık dokuz aylık süre içerisinde toplam 18 okuma çemberi gerçekleştirilmiş, yani katılımcılar 18 kitap okumuşlardır. Araştırmanın verileri katılımcılarla gerçekleştirilen bireysel görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Bu görüşmeler her altı kitaba ait okuma çemberlerinin tamamlanmasının ardından, 18 okuma çemberi için üç kez tekrarlanmıştır. Süreçte boylamsal değişimi görmek adına elde edilen veriler, yapılan üç görüşmenin her biri için ayrı ayrı olmak üzere içerik analiziyle çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle üç ana tema ortaya çıkmıştır. Bu temalar, bireysel katkı, toplumsal katkı ve okumaya bakış şeklindedir. Öğretmen adayları süreçte gelişim ve değişim sergileyen bir çerçevede okuma çemberlerinin hem kendilerine hem de topluma önemli katkılar sağladığını düşünmektedirler. Ayrıca okumaya bakış açılarının da önemli ölçüde değiştiğini ifade etmektedirler.

Keywords

Abstract

The current research aimed to explore the preservice teachers’ views on literature circles based on their experiences. The research used case study which is one of the qualitative research methods. A total of 21 preservice teachers constituted the research sample. 18 literature activities occurred during nine months and the preservice teachers read 18 books. One-to-one qualitative interviews were employed to collect the data. The interviews appeared after each six literature circles. In order to see longitudinal change of the preservice teachers’ views, each data obtained from the interview sessions was analyzed separately. Based on the data, three themes including individual contribution, social contribution, and reading perspective were occurred. The preservice teachers believed that literature circles make positive contributions to them and society. Additionally, they told that their perceptions relate to reading has changed a lot.

Keywords