CAM VE METAL MALZEMELERİN SERAMİK SANATINDA KULLANILMASI

Author :  

Year-Number: 2019-88
Language : null
Konu : GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ
Number of pages: 470-486
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın genel amacı seramik sanatında cam ve metal malzemelerin kullanılmasını incelemektir. Günümüzde değişen sanat anlayışı ile birlikte farklı malzemelerin sanat yapıtlarına dâhil olması, seramik sanatını da etkilemiştir. Klasik çanak çömlek anlayışının dışında çağdaş seramik sanatı içerisinde ortaya çıkan yapıtlar bugün yeni bir anlatım dili oluşturmaktadır. Bu anlamda ele alınan çalışma cam ve metal malzemelerin seramik sanatına olan katkılarını, seramik sanatçılarının farklı malzeme kullanma-kullanmama amaçlarını tespit etmeye yönelik görüşme yönteminin uygulandığı nitel bir alan araştırmasıdır. Araştırma amacına yönelik olarak yarı yapılandırılmış üç farklı görüşme formu geliştirilmiştir. Verilerin analizinde ise betimsel ve içerik analiz yöntemleri kullanılmıştır. Uygulama sonrası elde edilen veriler kodlanarak temalara ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucu olarak görüşmelerden elde edilen veriler, farklı malzeme kullanan sanatçıların seramiğe yeni bir bakış açısı kazandırmak, disiplinler arası yaklaşımda yapıtlar ortaya koymak, klasik anlayışın dışında eserler üretmek olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to examine the use of glass and metal materials in ceramic art. In these days, together with the changing understanding of art, the inclusion of different materials in the works of art also influenced the art of ceramics. Outside of classical pottery understanding, the works emerging in contemporary ceramic art form a new language of expression today In this sense, the study is a qualitative field research where interview method is applied to determine the contribution of glass and metal materials to ceramic art, and the purposes of ceramic artists in using or not using different materials. Three different semi-structured interview forms were developed for the aim of the study. In the analysis of the data, descriptive and content analysis methods were used. The data obtained after the application were transformed into a theme list and encoded. As a result of the study, the data obtained from interviews show that it is aimed to give a new perspective to ceramic by the artists using different materials, to reveal works in the interdisciplinary approach, produce works apart from the classical conception.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics