17. YÜZYIL SARAY MÜCELLİTLERİ

Author:

Number of pages: 219-238
Year-Number: 2018-86

Abstract

Osmanlı döneminde cilt sanatkârlarının oluşturduğu sınıf, devlet bünyesinde kurulup, sanata öncülük eden ehl-i hiref-i hâssa teşkilatı içerisinde yer almıştır. Bu teşkilat kitap sanatlarından, kuyumculuk, dokuma, ahşap ve maden sanatlarına kadar birçok alanda günümüze kadar ulaşan eşsiz ürünler ortaya koymuştur. Neredeyse dört asır kadar devam etmiş olan bu teşkilatın içerisinde yer alan mücellidân yani cilt sanatkârlarının 17. yüzyıldaki idari yapılanması, yaptıkları işler, aldıkları ücretler ve 17. yüzyıl boyunca geçirdiği değişimler bu çalışmanın ana konusunu oluşturmuştur. Çalışmada saray mücellitleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiş olup bu yüzyılda var olan cilt sanatkârlarının isimleri ve aldıkları ücretler ayrıca listeler halinde sunulmuştur. 17. yüzyıl boyunca cilt sanatkârları dönemin ehl-i hiref-i hâssa defterleri ışığında incelenmeye gayret edilmiştir.

Keywords

Abstract

Bookbinders class that was created by cover craftsmen in Ottoman period, was created under state structure and was part of the ehl-i hiref-i hâssa organization, which prioritized art. This organization provided us with many unique products of jewellwery, soft textile, wood and metal arts till nowadays. Lasting for almost four hundered years, this organization’s part was bookbinders class, namely, seventeenth century’s cover craftsmen’s organization structure, performed jobs, applied prices and the changes they went through the seventeenth century are the main topic of this research. İn the study, detailed information about palace bookbinders is given and this century’s cover craftsmen’s names and prices they applied is given as a list. An effort is given to research the ehl-i hiref-i hâssa notebooks from the 17. century.

Keywords