PEYAMİ SAFA VE İDEAL GENÇLİK ALGISI

Author:

Number of pages: 66-80
Year-Number: 2019-87

Abstract

Peyami Safa’nın hem Objektif Serisi’nde çıkan düşünce kitaplarında hem de edebi eserlerinde üzerinde en fazla durduğu meselelerin başında gençlik ve gençlik sorunları yer alır. Kırk yılı aşkın kalem hayatında insanı, dünyayı, ülkeyi ilgilendiren hemen her meselede yazdığı eserlerinde gençlik sorunları önemli bir yekûnu oluşturmaktadır. Bu yazımızda öncelikle Peyami Safa’nın idealizmden ne anladığı üzerinde durulacak. Ardından bu ideali yaşamasını öngördüğü gençliğin içinde bulunduğu durum onun gözüyle ele alınacak, son olarak gençlik ve idealizm arasında kurulması gereken köprüye ilişkin dile getirdiği düşünce ve tavsiyeleri ifade edilecektir. Bunun için yazımızın merkezine Peyami Safa’nın Objektif Serisi’nde çıkan ve Türkiye’deki eğitim, üniversite ve gençlik sorunlarına odaklanan “Eğitim, Gençlik, Üniversite” başlıklı eseri alınacaktır. Bu eserin yanı sıra yine Objektif Serisi’nde yayınlanan “20. Asır Avrupa ve Biz”, “Türk İnkılabına Bakışlar” gibi eserleri ve Peyami Safa imzasıyla yayınladığı romanları da yeri geldikçe değerlendirmeye tabi tutulacaktır

Keywords

Abstract

In both his thought books published as Objektif Series and his literary works, the themes Peyami Safa handled the most are the young and their problems. Among his literary works created for more than 40 years about mankind, the world and the country, the ones constituting a significant amount are about problems of the young. In this study, first what idealism means to Peyami Safa was dealt with. Second, the situation of the young whom he wanted to experience this idealism were reflected from his perspective. Lastly, his opinions and advices on the bridge supposed to be established between idealism and the young were explained. In this context, his work “ Eğitim, Gençlik, Üniversite” (Education, The Young, University) published in the Objektif Series, focused on the education, universities and problems of the young in Turkey, was analyzed. Besides, his two works published in the Objektif Series “20. Asır Avrupa ve Biz” (20th Century Europe and Us), “Türk İnkılabına Bakışlar” (Views on the Turkish Revolution) and novels published under his signature were also assessed when necessary.

Keywords