THE LEGAL RESPONSIBILITY OF THE SUPREME STATE OFFI-CIALS UNDER THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF POLAND

Author:

Year-Number: 2019-88
Number of pages: 1-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yüksek devlet memurlarının kanunları ihlal etmelerinin hukuki sorumluluğu, çağdaş demokratik devletlerin işleyişi için son derece önemli bir konudur, çünkü yasal hükümlerin, hem temel hukukun ve tüzüklerin, özellikle de bağlantılı olarak ve onların görev süreleri açısından sıkı bir şekilde yerine getirilmesidir. Demokratik hukuk devleti ve parlamenter hükümetin ilkesinin en önemli unsurlarından biridir. Bu nedenle, anayasal sorumluluğu yürütmek için etkili mekanizmalar yaratmak modern devletler için gerçek bir meydan okuma gibi görünmektedir. Bu sorun, uzun ve istikrarlı devlet ya da demokrasi geleneğine sahip olmayan ve hâlâ devletlik temellerini sağlamlaştırma aşamasında olduğu kadar demokratik yollarını araştırmak, denemek ve test etmek için bu devletler için daha önemli ve canlı görünmektedir. Gelişme, şimdiye kadar onlar için oldukça yeni olmak. Bu belge, 1997 tarihli Polonya Cumhuriyeti Anayasası'nın anayasal sorumluluğuna ilişkin sorunsalların hukuki bir analizini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle kavram, yasal araçlar ve prosedürler ile ilgili konuların sunulmasına yoğunlaşmaktadır. Bu tür sorumlulukları uygulamak ve uygulamak. Makalenin konusu, özellikle yazarın, anayasanın anayasal sorumluluğunun, anayasanın anayasal sorumluluğuna olan yansımasını, kökenine ve evrimine, farklı modellerine, özüne, kapsamına, her ikisinin de Bu sorumluluğun kapsamına giren konu ve onun altına düşen nesnelerin yanı sıra, Devlet Mahkemesi önünde zorunlu kılınan usuller, Anayasa'nın bu tür bir yükümlülüğü dikkate almak ve karara bağlamak amacıyla oluşturduğu özel bir yargı makamı olmaktır.

Keywords

Abstract

The legal responsibility of the supreme state officials for breaching the law is an extremely essential issue for contemporary democratic states’ functioning, because strict observance of legal provisions by them, both of the basic law and statutes, especially in connection and during their terms of offices, is one of the most significant elements of the principle of a democratic legal state and the parliamentary form of government. Therefore, creating effective mechanisms of executing constitutional responsibility seems to be a real challenge for modern states. This problem seems to be even more essential and vivid for those states which do not have long and stable traditions of statehood or democracy and still remain on the stage of solidifying their statehood foundations, as well as seeking, striving for and testing their ways of democratic development, being rather new for them hitherto. The hereby paper aims at conducting a legal analysis of the problematics related to the constitutional responsibility on the grounds of the binding Constitution of the Republic of Poland of 1997. In particular, it concentrates on presenting the issues concerning the concept, legal instruments and procedures allowing to apply and execute this kind of liability. The subject of the paper particularly focuses on presenting the author’s reflections on the notion of the constitutional responsibility present in the Polish constitutional law doctrine, touching upon its origin and evolution, its different models, pointing out its essence, scope, both from the perspective of the subject that such responsibility covers and objects falling under it, as well as the procedures obliging before the Tribunal of State, being a special judicial authority established by the Constitution for the purpose of considering and adjudicating on such kind of liability.

Keywords