JOSEPH CAMPBELL’İN MONOMİT KURAMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: SIEGFRIED’İN SONSUZ YOLCULUĞU

Author:

Number of pages: 107-120
Year-Number: 2018-86

Abstract

Mitler üzerine yaptığı yenilikçi çalışmaları ile tanınan Amerikalı yazar ve eğitmen Joseph Campbell, resim sanatından psikolojiye, edebiyattan mitlere ve destanlara kadar uzanan geniş bir yelpazede yapmış olduğu incelemeler sonucunda monomit adını verdiği özgün bir kuram geliştirir ve kuramını 1949 yılında yayınladığı The Hero With A Thousand Faces (Türkçeye Kahramanın Sonsuz Yolculuğu olarak çevrilmiştir.) adlı çalışmasıyla ortaya koyar. Campbell, monomit kuramını oluştururken çok geniş bir araştırma alanı geliştirse de, analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung’un arketip kuramı, Campbell’in kuramının çıkış noktasını oluşturur. Jung, arketip kuramında tüm insanlığa kodlanan kolektif bilinçdışının varlığının altını çizer ve arketip olarak adlandırdığı bu evrensel sembollerin altında yatan nedenlerin tahlillerini yapar. Campbell ise, “kahraman” arketipini başat öge seçtiği monomit kuramında mitlerin, efsanelerin ve halk hikâyelerinin kurgularında yer alan ortak bir döngüden bahseder. Yola çıkış, erginlenme ve dönüş başlıklarını taşıyan monomit kuramından hareket ile çalışmada, Germen mitolojisinde yer alan Nibelung’lar Hazinesi efsanesinin başkahramanı Siegfried’in yolculuğu ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

American writer and academician Joseph Campbell, who is known for his innovative works on myths, has developed a unique theory called monomyth as a result of his studies involving a wide range of areas from the art of painting to psychology and literature to myths and epics and has presented his theory in his work titled The Hero With A Thousand Faces (translated into Turkish with the title Kahramanın Sonsuz Yolculuğu) which he published in 1949. Although Campbell has developed a very wide range of study area while forming his theory of monomyth, the founder of analytical philosophy Carl Gustav Jung’s theory of archetypes constitutes the starting point of Campbell’s theory. In his theory of archetypes, Jung underlines the existence of a collective unconsciousness coded to whole humanity and analyses the reasons behind these universal symbols which he calls archetypes. On the other hand, Campbell in his theory of monomyth in which he chooses the archetype of ‘hero’ as the dominant element, talks about a common cycle which exists in the creation of myths, legends and folk tales. In the study, in which the starting point is the theory of monomyth which involves the headings of the rite of passage and return, the adventure of Siegfried who is the main hero of Nibelung’s Treasure in Germanic mythology will be dealt with.

Keywords