DADA VE POP SANAT ARASINDAKİ TEKNİK VE FELSEFİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2018-86
Number of pages: 312-321
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dada ve Pop Sanat arasındaki teknik ve felsefi ilişkiyi araştıran bu çalışmada amaç, Neo- Dada tanımlamasıyla Pop Sanat’ı, Dada ile ilişkilendirmek isteyen görüşlere karşı, Dada’nın Pop Sanat’tan farkını ortaya koymaktır. Bu amaçla Pop Sanat ve Dada sanatçılarının çalışmaları karşılaştırılmıştır. Aynı zamanda sanatçıların kendi çalışmaları hakkında getirdikleri yorumlara yer verilip, sanatlarının temelinde felsefi olarak ne gibi farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Kitap, makale, mektup, galeri etiketleri gibi kaynaklar araştırılmıştır. Araştırma sonucu, Dada ve Pop Sanat’ın ortaya çıkış tarihleri; ilgili sanatların hangi sosyolojik, politik ve ekonomik ortamda belirdiği ortaya konduğunda, bu iki sanat arasında büyük farklar belirlenmiştir. Pop Sanat, tüketim kültürünün ticari markalar, pop müzik, Hollywood filmleri gibi kolayca tanınan imajları nesne olarak kullanmıştır. Dada sanat nesnesi ise atık malzemelerden oluşmuş, genel kullanıma ait, marka ve reklam çağrışımı yapmaktan uzak nesnelerdir. Pop Sanat sanatçıları tüketim kültürünü onaylamaları ve hayranlıklarını dile getirmeleri bakımından var olanı pekiştirici durumdadır. Bu bakımdan Dada ve Pop Sanat’ın, Neo-Dada ismi altında, birlikte anılmamaları gerektiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study that research the technical and philosophical relationship between Dada and Pop art. Against the definition of Neo-Dada which want to establish a connection between Pop Art and the Dada is to show that Dada's difference from Pop Art. For this purpose, the works of Pop Art and Dada artists were compared. At the same time, there are comments about the artists' own work and it has been determined what differences are their philosophically. Sources such as books, articles, letters, gallery labels have been searched. The outcome of the research, Dada and Pop Art's emergence dates. there are big differences between these two arts when determined the sociological, political and economic environment from which it emerges. The fact that Pop Art's attempt to establish an interest in Dada with the definition of Neo-Dada has been tied to the use of ready-made objects. Pop Art has used easily recognizable images as objects from consumer culture, such as trademarks, pop music, Hollywood films. The Dada art object is made up of waste materials, belonging to general use that not interested in branding and advertising. Pop Art artists, because they admire the consumption culture, are affirmative and reinforcing. In this respect, Dada and Pop Art came to the conclusion that they should not be mentioned together under the name of Neo-Dada.

Keywords