POSTMODERN BAKIŞ AÇISIYLA PAZARLAMA UYGULAMALARI

Author :  

Year-Number: 2018-86
Language : null
Konu : Pazarlama
Number of pages: 399-412
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her şeyin hızla değiştiği ve geliştiği günümüzde; bütün bu değişim ve gelişimi içine alan, belki de en önemli kavram olarak karşımıza postmodernizm çıkıyor. Özellikle tüketimin ana merkeze oturduğu toplumlarda, postmodernizm kavramının en fazla uygulama bulduğu alan pazarlama olarak görülüyor. Postmodern pazarlama uygulamaları mı tüketiciyi tetikliyor, yoksa postmodern kültürün özelliklerini benimseyen ve taşıyan tüketici mi bu faaliyetlerin oluşmasını sağlıyor? Cevaplanması gereken sorulardan en önemlilerinden birisi belki de budur. Bu çalışmada, günümüzdeki tüketiciye ulaşmak için uygulanan pazarlama stratejilerden; advergaming, ilişkisel pazarlama, ağızdan ağıza pazarlama, retro pazarlama, yeşil pazarlama, bağlamsal pazarlama, içerik pazarlaması konuları, postmodern pazarlama uygulamaları başlığıyla incelenmiştir. Pazarlama alanında son zamanlarda uygulanan, bulunan, isimlendirilen çalışmaların hepsinin aslında postmodern uygulamalar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Pazarlamanın kendisi postmoderndir görüşü, aslında bu bağlamda bütün söylenenleri özetlemektedir. Pazarlama ve postmodernite kavramları neredeyse özdeş hale gelmiştir. Gerek pazarlamanın dinamikliği, sürekli değişime açık olması gerekse uyguladığı yollar açısından bakıldığında pazarlama kavramı postmodernizmi bünyesinde barındırmaktadır.

Keywords

Abstract

Today, everything is changing and developing rapidly; Perhaps the most important concept that covers all these changes and development is postmodernism. Especially in consumption-centered societies, the most application area of postmodernism is seen as marketing..Does postmodern marketing practices trigger the consumer, or does the consumer who embraces and carries on the features of postmodern culture make it happen? May be this is one of the most important questions that need to be answered. In this study; advergaming, relational marketing, oral marketing, retro marketing, green marketing, contextual marketing, content marketing which are applied to reach the consumer of today; has been investigated postmodern marketing applications. It would not be wrong to say that all of the recent work in the field of marketing is actually postmodern applications. Marketing itself is postmodern , in fact this opinion, it sums up everything said in this context. The concepts of marketing and postmodern have become almost identical. In terms of the dynamics and the ways of marketing that continuous change is obvious, the concept of marketing has its own postmodernism.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics