EFFICIENSEA2 PROJESİ KAPSAMINDA DENİZ TRAFİĞİNDEKİ BÜYÜK VERİ YÖNETİMİ İÇİN DENİZ BULUT SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

Author:

Number of pages: 407-416
Year-Number: 2018-85

Abstract

Günümüzde gemi ve kıyı arasındaki bilgi alışverişi istikrarsız, maliyetli ve eski teknoloji ve standartlaştırılmamış çözümler ile işaretlenmiştir. Bu, kaza riskini, verimsizliği ve idari yükleri artırır. Ayrıca, çevreyi olumsuz etkileyen emisyon düzenlemelerine uyulmasına yönelik teşvikler sınırlıdır. Denizcilik alanında operasyonel çözümlere duyulan ihtiyaç önemli. EfficienSea2 projesinin genel amacı, gemiler için gelişmiş bağlantı ile denizde verimli, güvenli ve sürdürülebilir trafik için yenilikçi ve akıllı çözümler oluşturmak ve uygulayarak bu zorlukları ele almaktır. Deniz Bulutu şu şekilde tanımlanmaktadır: Mevcut iletişim sistemleri boyunca tüm yetkili denizcilik paydaşları arasında verimli, güvenli, güvenilir ve kesintisiz elektronik bilgi alışverişi sağlayan bir iletişim çerçevesi. Bu çalışma, büyük veri yönetimi, denizcilik sektöründe bulut bilişim sistemini ve EfficienSea2 projesinin denizcilikle entegrasyonunu açıklamaktadır.

Keywords

Abstract

Today, information exchange between ships and shore is unstable, costly and marked by old technology and non-standardised solutions. This increases the risk of accidents, inefficiency and administrative burdens. Furthermore, incentives to comply with emission regulations are limited, which adversely impacts the environment. The need for operational solutions in the maritime domain is significant. The overall aim of the EfficienSea2 project is to deal with these challenges by creating and deploying innovative and smart solutions for efficient, safe and sustainable traffic at sea through improved connectivity for ships. The Maritime Cloud is defined as: A communication framework enabling efficient, secure, reliable and seamless electronic information exchange between all authorized maritime stakeholders across available communication systems. This document explains the integration of big data management, marine cloud and the EfficienSea2 project in maritime.

Keywords