KIRKLARELİ HALKEVİ VE FAALİYETLERİ (1932-1951)

Author:

Year-Number: 2018-85
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 35-64
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1932-1951 yılları arasında faaliyet göstermiş olan Halkevleri, cumhuriyet değerlerini benimsemiş bireylerin yetişmesi, yapılan inkılapların toplum tarafından benimsenmesi için çalışmıştır. Yakın dönem Türkiye tarihine damgasını vurmuş olan bu müesseseler, ilk defa 19 Şubat 1932 tarihinde açılmış, zaman içerisinde de sayıları artarak kapatıldıkları 1951 yılında 478’e ulaşmıştır. Farklı konularda faaliyet gösteren dokuz şubeden meydana gelen halkevleri, faaliyetlerini de bu şubeler aracılığıyla gerçekleştirmişlerdir. Anadolu’nun dört bir köşesinde açılmış olan bu müesseselerden birisi de 24 Haziran 1932 tarihinde faaliyete geçmiş olan Kırklareli Halkevi’dir. Kırklareli Halkevi de diğer halkevleri gibi cumhuriyet değerlerini benimsemiş bireylerin yetişmesi, yapılan inkılâpların toplum tarafından benimsenmesi için çalışmıştır. Bunun yanı sıra yerel kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması noktasında da önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada, Kırklareli Halkevi ve faaliyetleri ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

People’s Houses (Halkevleri), which has been operating in between the years of 1932-1951, have been worked to educate of individuals who has adopted the republic values. These institutions which are important socio-cultural institution that has marked to near-term history of Turkey were opened on 19th February 1932 and reached a total number of 478 by the year they were shut down in 1951. They continued their activities through their nine different branches. This institutions were opened in the four corner of the Anatolia and one of them was Kırklareli People’s House which was started on 24th June 1932. It was also worked to educate of individuals and to be understood from the society for this new revolutions like the other People’s Houses. And along with their effort, they were carried out important studies about transfer of local cultural values to the future generations. In this study, Kırklareli People’s House and its activities were discussed.

Keywords