KADIN FUTBOL VE HENTBOLCULARDA BAZI FİZİKSEL VE MOTORİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 72-80
Year-Number: 2018-86

Abstract

Bu çalışmada amaç, kadın futbol ve hentbolcuların bazı fiziksel ve motorik özelliklerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya, yaşları 23,00 ±3,74 yıl olan üniversite futbol (n= 10) ve yaşları 19,16 ±0,99 yıl olan üniversite hentbol (n= 10) takımında oynayan sporcular gönüllü olarak katıldı. Çalışmaya katılan tüm sporcular Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenciydiler. Bu sporcular en az üç yıl antrenman yaşına sahiptiler. Yaş, ağırlık, boy, vücut kütle indeksi, dikey sıçrama, 30m sürat, kavrama kuvveti, bacak kuvveti ve anaerobik güç değerleri ölçüldü. Gruplar arası farkların tespiti için Mann Whitney U test ile analiz yapıldı ve anlamlılık seviyesi p<0.05 olarak kabul edildi. Ağırlık, boy, vücut kütle indeksi, 30m sürat, bacak kuvveti ve anaerobik güç parametrelerinde futbol ve hentbolcular arasında fark bulunmadı (p>0.05). Fakat kavrama kuvveti ve dikey sıçrama değerlerinde hentbolcular lehine anlamlı farklar bulundu (p<0.05). Sonuç olarak bazı motorik özelliklerde fark çıkmamasının, hentbol ve futbolda yapılan kondisyon antrenmanlarının benzer olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca kavrama kuvveti ve dikey sıçrama değerlerinde hentbolcular lehine çıkan anlamlı farkın, sporcuların performanslarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

This study aims to compare some physical and motorical characteristics of female soccer and handball players. University soccer (n =10; age: 23.00 ±3.74 yrs) and handball (n =10; age: 19.16 ±99.99 yrs) players voluntary participated in the study. All players have been a student at Marmara University of Physical Education and Sports and they have trained regularly for at least 3 years. Parameters such as age, body weight, height, body mass index, vertical jump, 30m speed, hand grip strenght, leg strenght and anaerobic power were measured. Differences between groups were analyzed with Mann Whitney U test and significance level was accepted as p<0.05. Body weight, height, body mass index, 30m speed, leg strenght and anaerobic power did not differ between the soccer and handball players (p>0.05), but hand grip strenght and vertical jump values were significantly higher in handball players (p<0.05). As a result, some motorical characteristics of soccer and handball players were same. It is believed that these similarities were accepted as the result of participated in similar conditioning training program which belongs to soccer and handball.

Keywords