CUMHURİYET DÖNEMİ (1923-1950) MÜZİK POLİTİKALARINA ASKER MÜZİSYENLERİN KATKILARI

Author :  

Year-Number: 2019-88
Language : null
Konu : Müzik
Number of pages: 595-616
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk toplumunda eğitim başta olmak üzere modernleşme ve yenileşmeler genel itibariyle ilk olarak askeri alanda gerçekleşmiş ve daha sonra sivil alana geçmiştir. Bu durum, dolayısı ile müzik alanı için de geçerlidir. Cumhuriyet dönemi müzik politikalarının, Mustafa Kemal Atatürk'ün sistemli bir şekilde planladığı doğrultuda uygulanmaya başlanmasında, devam ettirilmesinde ve sivil alana yayılmasında asker müzisyenler etkin rol oynamışlardır. Araştırmada, Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen müzik politikalarına genel itibari ile değinilmiş, başta İstiklal Marşımızın bestecisi Albay Osman Zeki Üngör olmak üzere, Yarbay Veli Kanık, Albay Servet İhsan Künçer ve Yarbay Halid Recep Arman gibi Türk müzik eğitim ve kültür hayatına yön vermiş önde gelen asker müzisyenler, Cumhuriyet'in ilanı ile uygulanan yenilikçi müzik politikalarına ne gibi katkılarının bulunduğunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın, askeri müzik alanında kaynak teşkil edebileceği ve askeri müzik alanında konu ile ilgili bir takım eksiklikleri giderebileceği değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

In Turkish society, modernization and innovation movements that occurred in many field, especially in education, firstly took place in the military field and then moved to civilian area. This is also true for the music. Military musicians played an active role in the initiation, implementation and dissemination of the music policies of the Republican era in line with the systematic way planned by Mustafa Kemal Atatürk. The present study, which contains an overall examination of the music policies of the Republican Era, aims to reveal the contributions of prominent military musicians, who shaped Turkish music education and cultural life, such as Colonel Osman Zeki Üngör, composer of Turkish National Anthem, Colonel Veli Kanık, Colonel Servet İhsan Künçer and Lieutenant Colonel Halid Recep Arman to the innovative music policies applied with the proclamation of the Republic. We believe that this study can be a source for further studies and can fill the current gap in the field of military music.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics