ENDEKS DEĞİŞİKLİĞİNİN HİSSE SENEDİ FİYAT VE İŞLEM HACMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST 30 UYGULAMASI

Author :  

Year-Number: 2018-84
Language : null
Konu : İşletme-Finans
Number of pages: 296-312
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

BİST Ulusal 30 Endeksi piyasa büyüklüğü, likidite ve endüstri grup temsiline göre seçilmiş 30 hisse senedinden oluşmaktadır. Bu çalışmada, 2011-2018 yılları arasında BİST U 30 Endeksine dahil edilen hisse senetlerinin fiyat ve işlem hacmi verileri incelenmektedir. Endekse dahil olan hisse senetleri için fiyat ve işlem hacmi verilerinde hareketlilik gözlenmiştir. Endekse dahil olan hisse senetleri fiyatları duyuru ve uygulama tarihlerinde önemli ölçüde yükselmekte, uygulama tarihinden sonraki süreçte ise düşmektedir. Dahil olma duyurusu öncesi dönem ile uygulama dönemi içerisinde işlem hacminde de önemli ölçüde artış olduğu bulunmuştur. İşlem hacmindeki artış, özellikle dahil olma duyurusu etrafındaki günlerde yüksektir.

Keywords

Abstract

The BIST National 30 Index consists of 30 stocks selected according to market size, liquidity and industry group representation. In this study, price and transaction volume data of stocks included in BİST 30 Index between 2011 and 2018 are examined. Mobility has been observed in the price and transaction volume data for the stocks included in the index. Prices of stocks included in the index increase significantly at the announcement and application dates, and decrease in the period after the application date. It has been found that there is a significant increase in transaction volume in the pre-accession period and in the implementation period. The increase in transaction volume is especially high in the days around the announcement of inclusion.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics