ANKARA İLİ TÜRK HALK MÜZİĞİ ÜZERİNE BAZI TESPİTLER (ÇUBUK İLÇESİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2018-83
Number of pages: 153-162
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çubuk, Ankara iline bağlı kuzey ilçelerden birisidir. İlçenin tarihi derinliği ve coğrafi konumu kültürel anlamda bir zenginliği de beraberinde getirmektedir. Tarihi yapıları ve içerisinde bulundurduğu Alevi/Bektaşi dini yapısı ile birlikte Çubuk, kültürel anlamda da geniş bir repertuvara sahiptir. İlçede türkü konusunda yapılmış kapsamlı bir çalışmanın olmaması bizi burada çalışmaya iten en önemli etken olmuştur. Yaptığımız literatür taraması sonucunda TRT repertuvarına kayıtlı 20 adet Çubuk türküsüne ulaşılmıştır. İncelenen türkülerin analizleri sonucunda, Çubuk’un müzikal yapısını belirlemeyi amaçladık. Bu amaç doğrultusunda sonraki çalışmalarda başka yöreler ile karşılaştırma yapmayı olanaklı hale getirmek istedik. Bu araştırma temelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırma süresi boyunca literatürden seçilen yazılı, sesli ve görüntülü kaynaklar incelenmiş, ilgili kısımlardan araştırmaya katkısı olabileceği düşünülen verilere ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Cubuk is one of the northern districts of Ankara. The historical depth and geographical location of the district brings it with a cultural richness. With its historical buildings and the religious structure of the Alevi / Bektashi religion, Cubuk has a wide repertoire in cultural terms. The lack of a comprehensive study on folk songs in the district has been the most important factor that pushing us to work here. As a result of the literature search, 20 pieces of Cubuk’s folk songs were recorded in TRT repertoire. As a result of the analysis of the studied folk songs, we aimed to determine the musical structure of Cubuk. For this purpose, we wanted to make comparison with other regions in later studies. This is a descriptive research on the basis of research. During the research period, written, audio and video sources selected from the literature were examined and the data about the research which was thought to have contributed to the research was reached.

Keywords