DİJİTAL ÇAĞDA İTALYAN DİLİ

Author :  

Year-Number: 2018-83
Language : null
Konu : Dilbilim
Number of pages: 238-250
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, insan iletişimindeki teknolojinin yaygınlaşması olgusu nedeniyle İtalyancanın uğradığı dilsel değişimleri ele almaktadır. Teknolojik devrim, teknolojinin “mükemmel” dili İngilizceyi etkilemeye başlayan küresel bir olgudur. Dolayısıyla, tüm gezegenin dillerini ve elbette “Bel Paese”nin dilini de etkilemiştir. Araştırma, özellikle İtalyanca sosyal ağlarda kullanılan dijital dilin özelliklerine odaklanmıştır. Sosyal ağlarda kullanılan dil kısa ve diyalojiktir. Yeni sözcükler, gençlerin kullandığı ifadeler, emoloji, çizgi roman dünyasından yansıma sözcükleri kullanılır. Dijital dünyanın noktalama işaretlerinin yaratıcı bir şekilde kullanımını da beraberinde getirdiği gözlemlenmiştir. Çevrimiçi topluluklar ve Youtube kanalları sayesinde İtalyan diyalektlerin tüm dünyaya yayıldığı ifade edilebilir. Araştırma 2017-2018 yılları arasında Facebook, Twitter, Whatsapp e Bloglar üzerinden derlenen ve 200 mesajdan oluşan bir veritabanı analizi üzerinden yürütülmüştür.

Keywords

Abstract

This article is a reflection on the linguistic changes concerning the Italian language due to ICT. The technological revolution is a global phenomenon which has started to affect the English language. Hence, it has contaminated every idiom and, of course, also the language of the “Bel Paese”. This investigation is specifically focused on the linguistic features of Italian used in social networks. This language is concise, dialogical, full of English loanwords, abbreviations and acronyms; it uses neologisms, youthful expressions, emoticons, emojis and onomatopoeic words taken from the world of comic books. The use of “punctuation marks” has also been affected by the digital world. Thanks to online communities and Youtube channels, İtalian dialects are spreading all over the world. This investigation has adopted a corpus linguistic approach. The reference corpus is made up of 200 posts, gathered from 2017 to 2018 from Facebook, Twitter, Whatsapp messages and blogs.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics