ÇAĞDAŞ SANATTA PORTRE-KİMLİK İLİŞKİSİ: DNA

Author:

Year-Number: 2018-83
Number of pages: 227-237
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat tarihi açısından bakıldığında, dönemlerine göre plastik yaklaşımlar değişmekle birlikte portre ve büstler; kişinin fiziksel özelliklerini, ruhsal durumunu yansıtan ve sosyal sınıfını da okuyabileceğimiz göstergelere sahip çalışmalardır. Bu göstergelerin kişinin kim olduğu sorusuna verdiği yanıtın kısıtlı olduğu da görülmektedir. Çünkü kimlik; sadece fiziksel, ruhsal, sosyal sınıfla değil kişinin düşünceleri, davranışları ile birlikte tanımlanabilecek bir olgudur. Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren hızla ilerleyen genetik araştırmalar; DNA’in organizmaya ait bilgiyi taşıdığı sonucunu ortaya çıkarmış, 1978 yılında DNA; genetik parmak izi olarak keşfedilmiş, DNA dizilimi ile ilgili çalışmalar insan organizmasının da tanımlanması için İnsan Genom Projesinin başlatılmasında önemli adım olmuştur. DNA üzerine yapılan bu araştırmalar ile kimliğin DNA üzerinden tanımlanması; sanatçıların portre-büst yaklaşımını etkilemiş, laboratuvar ortamında ve/veya teknolojinin kullanıldığı kavramsal, göstergesel çalışmalar yapılmıştır. Bu makalede DNA-kimlik ilişkisi, Kevin Clarke, Marc Quinn ve Heather Dewey-Hagborg’un portre/büst çalışmaları üzerinden irdelenecektir.

Keywords

Abstract

From the aspect of art history, , altough plastic approaches change according to their periods, portraits and busts are works which have indicators that reflects the person’s physical characteristics and state of mind and shows us his/her social class. It is also seen that the respond of these indicators to the question ‘who is the person ’ is restricted. Because identity is a phenomenon that is determined not only through physical appearance, state of mind and social class but also through the person’s thoughts and behaviors. Genetic studies, which have progressed rapidly from the mid of 20th century to these days, have found out that DNA carries the data of the organism. In 1978, DNA was discovered as a genetic fingerprint. The studies on DNA sequencing are the important steps of starting Genom Project, which has the goal of determining the human organism. The identity identification via DNA with these studies on DNA have affected the artists’ portrait and bust approaches, conceptional and indicative works have been done in laboratory environment and/or using technology. In these paper, DNA-identity relationship is going to be examined through portrait/bust works of Kevin Clarke, Mark Quinn and Heather Dewey-Hagborg.

Keywords