KIRILGAN BEŞLİ EKONOMİLERİN KÜRESEL PİYASALARDA KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLERİ VE İHRACAT BENZERLİKLERİ

Author :  

Year-Number: 2018-83
Language : null
Konu : İktisat
Number of pages: 619-634
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1 Ağustos 2013 tarihinde Morgan Stanley tarafından yayınlanan rapor ile ortaya çıkan Kırılgan Beşli Ekonomiler Türkiye, Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika’dır. Söz konusu ülkeler Fed’in Mayıs 2013 tarihinde yaptığı açıklamadan en çok etkilenen ülkelerin başında gelmektedir. 2000-2014 dönemini konu edinen bu çalışmada, açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük endekslerinden Balassa Endeksi, Vollrath Endeksi ve İhracat Benzerlik Endeksi kullanılarak Kırılgan Beşli Ekonomilerin ihracatındaki karşılaştırmalı üstünlükler analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, Kırılgan Beşli Ekonomilerin hammadde ve işgücü yoğun mallarının ihracatında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca, söz konusu ülkeler, diğer ülkelerden daha düşük katma değere sahip ürünlerin ihracatında ve üretiminde uzmanlaşmıştır. Bu bağlamda, söz konusu ülkelerin üretim ve ihracatındaki katma değeri arttırarak ekonomilerindeki kırılganlıkları ortadan kaldırması gerekmektedir.

Keywords

Abstract

The Fragile Five Economies, emerged with a report published by Morgan Stanley on 1 August 2013, are Brazil, India, Indonesia, South Africa, and Turkey. Countries in question are at the head of the most adversely affected economies from FED’s decision in May 2013. In this study, comparative advantages, and export similarities of the fragile five economies for the period of 2000-2014 were analysed using the Balassa Index, the Vollrath Index and the Export Similarity Index which are the revealed comparative advantage indices. According to the results obtained have indicated that the Fragile Five Economies have comparative advantage in the export of raw material and labour intense goods mostly. In other words, they have specialized in the production and export of the value-added goods less than the other countries. In this context, these countries need to eliminate the fragilities in their economies by increasing the added value in their production and exports.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics