DENİZ ULAŞTIRMASINDA YENİ HABERLEŞME VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Author:

Year-Number: 2018-84
Number of pages: 213-226
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Deniz ulaşımı deniz ortamında yapıldığından, karadan uzaklaştıkça kara ile iletişim azalmaktadır. Gemilerin kendi kısıtlı imkânları ile kesintisiz olarak gemi-kara ve gemi-gemi iletişimini sağlamaları gerekir. Denizdeki haberleşmenin önemi; canı, gemiyi ve çevreyi tehdit eden riskli durumların istasyonlara ve çevredeki gemilere zamanında iletilmesi zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Deniz taşımacılığı uluslararası kurallara tabi olup denizde haberleşme konusu da, Uluslararası Denizcilik Örgütünün Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi’nin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Küresel deniz, tehlike ve emniyet sistemi (GMDSS) olarak oluşturulan düzenlemenin amacı, sisteme tabi olan gemilerin herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde yakınındaki gemilere ve uzağındaki kara istasyonuna tehlike - emniyet haberleşmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda bu çalışmada küresel deniz, tehlike ve emniyet sistemi gerekleri olarak kullanılan telsiz ve uydu haberleşme yöntem ve cihazlarının işleyişi ve geleceğe yönelik perspektif yer almaktadır.

Keywords

Abstract

Since sea transportation is carried out in the marine environment, communication with land decreases as moving away from the land. Ships should provide ship-land and ship-ship communication without interruption with their limited facilities. The importance of communication at sea; stems from the necessity of the timely transmission of risky situations that threaten the ship and the environment to the stations and surrounding vessels. Sea transport is subject to international rules and communication at sea is an important part of the International Maritime Organization Convention on the Safety of Life at Sea. The aim of Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) is to provide safety communications to ships near the system and to a remote land station at anytime and anywhere. In this context, the operation of radio and satellite communication methods and devices which are used as global sea, danger and security system requirements and the perspective for the future are included in this study.

Keywords