FİLİSTİN’İN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNDE HAREKET’ÜL MUKAVEMET-UL İSLAMİYYE (İSLAMİ DİRENİŞ HAREKETİ-HAMAS)

Author:

Year-Number: 2018-84
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Siyaset bilimi
Number of pages: 286-295
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ortadoğu, birçok komplike sorunu barındırmasına rağmen, kuşkusuz bölgenin en önemli sorunu Filistin-İsrail çatışmasıdır. Filistin-İsrail Çatışması bölgedeki diğer sorunları doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. HAMAS da Ortadoğu’nun önemli aktörlerinden bir tanesidir. 1988 Ağustosunda yayınlanan HAMAS Misakı’nda açıkça belirtildiği gibi örgütün ideolojik yapısı ve örgütlenmesi Mısır’da kurulan Müslüman Kardeşler’e dayanmaktadır. Filistinli Müslüman Kardeşlerin HAMAS adı altında ayrı bir parti olarak ortaya çıkması ise 1987 yılında başlayan İntifada ile birlikte söz konusu oldu. İsrail-Filistin anlaşmazlığında uzunca bir süre Filistin tarafını temsil eden El-Fetih’in iktidarına Gazze’de son veren bu örgüt gerek dünyada gerekse de Türkiye’de keskin eleştiri ve aşırı övgüler ile anılmaktadır. HAMAS Ortadoğulu benzer gruplar gibi su üstünde görülmeyen ancak son derece organize olmuş bir yapıya sahiptir. HAMAS zamanla daha gerçekçi bir çizgiye kaymıştır. Aslında İsrail’in baskı ve şiddet içeren politikalarına uluslararası aktörlerin sessiz kalarak verdikleri dolaylı destek, Filistinlileri şiddete itmiştir. Zannedilenin aksine HAMAS eskisine göre oldukça ılımlı ve makul bir çizgide durmaktadır.

Keywords

Abstract

Although Middle East has many complicated problems the most important problem is absolutely the Palestine-Israel conflict. The Palestinian-Israeli conflict is directly or indirectly affecting other problems in the region. Hamas is one of the important actors in the region. As clearly stated in the HAMAS Pact published in August 1988, the ideological structure and organization of the organization is based on the Muslim Brotherhood established in Egypt. The emergence of the Palestinian Muslim Brotherhood as a separate party under the name of HAMAS came to the fore with the Intifada, which began in 1987. The organization which has ended the Al-Fatah dominance in Gaza is both having harsh criticism and praise both in world and Turkey. Like the other Middle East organizations HAMAS is a very well organized group. HAMAS has shifted to a more realistic line in time. In fact, the indirect support given by international actors to Israel's oppressive and violent policies has pushed Palestinians into violence. Also contrary to the common thought HAMAS is standing at a moderate and reasonable point at the moment compared to past.

Keywords