SİYASAL İLETİŞİMDE DEĞİŞEN FOTOĞRAF RETORİĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-83
Language : null
Konu : Fotoğraf
Number of pages: 137-152
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siyasal iletişim, 21. yüzyılın başında, hızlı bir ivme kazanarak geniş kitlelere ulaşmayı ve yeni medya yoluyla kamuoyu oluşturmayı kolaylaştıran bir sürece evrilmiştir. Bu çalışmada, siyasal iletişimin yoğun olarak yaşandığı seçim kampanyalarında, ikna aracı olarak fotoğraf kullanımının, yeni medya mecraları ile uğradığı değişim ortaya konmuştur. Çalışmada, 2015 genel seçimlerinde, İstanbul'un 3 seçim bölgesinde, AKP, CHP, HDP ve MHP' nin, resmi aday listelerinin ilk 10 sırasında yer alan milletvekili adayları denek olarak incelenerek, adayların 28 Nisan- 28 Mayıs 2015 tarihleri arasındaki seçim kampanyalarında Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal ağları kullanma oranları ve bu ağlarda paylaştıkları fotoğraflar incelenmiştir. Adayların, sosyal medya mecralarındaki fotoğraf paylaşımları, grafiklerle nicelik, nitelik ve içerik olarak değerlendirilmiş; fotoğrafın icadından itibaren geçmiş siyasal aktörlerin fotoğraf kullanım biçimleri ile sosyal medyadaki siyasal iletişim amaçlı fotoğraf kullanımları karşılaştırılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar grafiklere dönüştürülerek günümüz siyasal iletişiminde, siyasi aktörlerin kitleleri ikna etmek için fotoğraf kullanımına verdikleri önem ve fotoğrafların biçim, içerik yönünden uğradığı değişim ve farklılıklar tespit edilmiştir. Siyasal iletişimde fotoğraf kullanımının 2015'te geldiği aşamada; siyasetçiler, önceki siyasetçiler gibi, geniş halk kitlelerine ulaşmayı, hedef kitleyle iletişim kurmak için, fotoğrafın çekim ve etkileme gücünden yararlanmayı hedeflemektedir. Klasik iletişim araçlarından farklı olarak, günümüzde siyasilerin, fotoğraflarını yaygın biçimde sosyal medyada kullanması, sosyal medya platformlarına yüklenen fotoğrafların büyük bir kısmının profesyonel destek almadan, amatör kayıt cihazları ile elde edilmiş olması, hatta siyasi aktörlerin fotoğraflarını kendisinin çekmesi (selfie) ve bunları sosyal ağlarda anlık paylaşması, siyasal hayatımıza, yeni iletişim araçlarının ve yöntemlerinin girdiğinin göstergesidir.

Keywords

Abstract

In the 21st century, political communication has evolved into a process with a heightened momentum that eases reaching larger masses and forming a public through media. This study demonstrates the use of photography in election campaigns as a tool for persuasion and various changes it undergoes with the newly emerging media channels. The study takes the first 10 candidates in the official MP candidacy lists of AKP (JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY), CHP (THE REPUBLICAN PEOPLE’S PARTY), HDP (THE PEOPLE’S DEMOCRACY PARTY) AND MHP (THE NATIONALIST MOVEMENT PARTY) in the 3 election zones in Istanbul in the 2015 elections; and analyzes the ratio of their use of such social media networks as Facebook, Twitter and Instagram and the photographs they shared in those contexts between 28 April and 28 May, 2015. The candidates’ photo sharings have been evaluated in graphics in terms of number and content. The study has compared the ways photographs were used by past political actors since the invention of photography with the uses of photography in social media for the purposes of political communication. The obtained results have been converted into graphs in order to determine the importance contemporary political actors give to photography for persuading social masses and to understand the changes photographs have undergone in terms of form and content. Looking at the stage the use of photography has developed into in the year 2015, it’s possible to observe that politicians --- like their predecessors--- aim to avail themselves of the photograph’s power of influence and attraction to reach the target population and communicate with larger masses. As different from classical tools of communication, the fact that politicians largely uses photographs in social media, that most of these photographs seen in social media platforms are taken with rather amateur recording devices without getting any professional assistance, and that politicians even take and upload selfies shows the entry of new communication tools and methods in our life.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics