TSM H.2164 NO’LU LEVNİ ALBÜMÜNDEKİ MİNYATÜRLERDE STİLİZE, YARI STİLİZE ÇİÇEKLERE DAİR

Author:

Year-Number: 2018-83
Number of pages: 122-136
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı minyatürü, savaş, sünnet, cülüs, cenaze gibi tarihsel olayları betimlemek için kullanılan süsleme sanatımızdır. Minyatürlerde, olayları ve konuyu açıkça anlatmak için gerekli bütün figürlerin bulunduğu kalabalık grupların kullanıldığı görülür. Tek figürler, nakkaş Levni’nin çalışmalarına kadar sadece padişahların portrelerinin yeraldığı albümlerde görülmektedir. Levni, Lale devri minyatür sanatının en önemli şahsiyetlerdendir. Osmanlı minyatürlerinde görülmeyen, ifadeli yüzlerin ilk kullanıcısıdır. Halktan durağan figürler, Levni minyatürlerinde hareket kazanmıştır. Sanatçının minyatürlerindeki detaylı portrelere bakıldığında; resmedilenlerin, yakın çevresinde bulunanlardan seçilmiş olabileceği anlaşılmaktadır. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’ndeki, H.2164 numaralı albüm, Levni’nin halktan tek kadın-erkek figürlerini resmettiği, dönemin giyim-kuşamını betimlediği, devre adını veren lale de dahil, bitkisel, yarı stilize ve natüralist çiçeklerin kullanıldığı bir çalışmadır. Makalede, Türklerin çiçek sevgisinin albümdeki bütün figürlü sayfalara yansıması, farklı devirlerdeki stilize ve yarı stilize çiçek kullanımlarının, bir müzehhip nakkaşın fırçasıyla, tezhip sanatındaki uygulamalarına benzerliği, Levni’nin minyatür sanatı içinde önemli yeri olan ve III. Ahmed’in şehzadelerinin sünnet düğünlerinin belgelendiği, Surname-i Vehbi albümüyle karşılaştırılarak incelenecektir.

Keywords

Abstract

The Ottoman miniature was our ornamentation art which was used to characterize historical events such as war, circumcision, enthronement of the Sultans, funerals. It was seen crowded people groups contained all figures had to be available there on miniatures in order to express the subject clearly while an event was explained. Using of one figure was seen on only albums of Sultans’ portraits until the Levni’s artworks. Levni was one of the most important persons about miniature art of the Tulip Age. He was the first user of expressive faces which were not be seen on figures of the Ottoman miniatures. Immobile figures it would be called as public had facilitate movement to Levni’s miniatures. When it was looked at detailed portrait drawings of the craftsman’s miniatures, it was understood depicted persons might be chosen from among the persons in his immediate surroundings. The album no.H.2164 at the Library of Topkapı Palace Museum was an artwork which was depictured public alone women and men figures by Levni, described costumes of the period, contained the tulip which gave to the period, used many herbal, semi-stylized and naturalist flowers. At the article, it would be examined reflecting of flower love of the Turks on all figured pages in this album and similarity of stylized and semi-stylized flowers in different periods to applications of the illumination art with an illuminator’s brush by comparison with Surname-i Vehbi album documenting circumcision ceremonies of princes of Sultan III. Ahmed.

Keywords