1935 YILINDA ATATÜRK’E KARŞI PLANLANAN SUİKAST TEŞEBBÜSÜ VE ADANA KAMUOYUNUN TEPKİSİ

Author:

Year-Number: 2018-84
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 94-105
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye Cumhuriyeti, emperyalist devletlere karşı Atatürk liderliğinde verilmiş olan bağımsızlık mücadelesinden sonra kurulmuştur. Mücadelenin kazanılmasını müteakiben Atatürk, modern bir toplum yaratmak amacıyla bir dizi inkılâp gerçekleştirmiştir. Bu inkılaplar, halkın ekseriyeti tarafından da kabul görmüştür. Bununla birlikte Atatürk’ün Millî Mücadele’de üstlendiği rol ile gerçekleştirdiği inkılapları tasvip etmeyen bir kitle de zuhur etmiştir. Bu kitle tepkisini, isyan çıkarmak suretiyle Atatürk’ün yaptıklarını yıkarak, başarılı olamayınca da kin, nefret ve hesaplaşma duygularıyla kendisini ortadan kaldırmaya çalışarak göstermiştir. Ancak başarılı olamamışlardır. Çerkez Ethem tarafından organize edildiği iddia edilen 1935 yılındaki teşebbüs de bunlardan birisidir. Hatta Urfa Milletvekili Ali Saip Ursavaş’ın da suikastçılarla işbirliği yaptığı ileri sürülmüştür. Fakat yargılama sonunda somut bir delile ulaşılamadığı için tüm sanıklar beraat etmiştir. Bu çalışmada 1935 yılında Atatürk’e yapılmak istenen suikast girişimi ile bu girişimin Adana basınına yansıması ve Adana kamuoyunun olaya tepkisi ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

The Republic of Turkey was founded after a war of liberation led by Atatürk against the imperialist. Atatürk launched a series of reforms after the independence in order to modernize the society. These reforms were accepted by the majority of people. However a group of people, who oppose Atatürk as the leader of independence movement and his reforms, emerged. After failing to start a rebellion to destroy Atatürk’s efforts, they showed their hatred and vengefulness by trying to kill him. But those attaempts also failed. The plot of 1935 which is said to be organized by Çerkez Ethem is one of those attempts. Ali Sait Ursavaş, who was a deputy of Urfa, is accused of cooperating with the plotters. But all the accused acquited since no solid evidence had been found. This paper will cover the 1935 assasination attampt on Atatürk’s life, how it was covered in local press in Adana and how the people of Adana reacted to this plot.

Keywords