HAYATA BALIK PULUNUN AYNASINDAN BAKMAK YAHUT SAİT FAİK'İN HİKAYELERİNDE BALIKÇILIK

Author:

Year-Number: 2018-83
Number of pages: 368-381
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk hikâyeciliğinin kilometre taşlarından Sait Faik; Memduh Şevket Esendal’ın başlattığı durum hikâyeciliğine yeni boyutlar kazandırır, kullandığı şiirsel dil, farklı anlatım biçimleri ile hikâye türünün gelişmesinde ve modernleşmesinde öncü bir rol üstlenir. Sanatını insan sevgisi üzerine kuran Sait Faik, hikâyelerinde yakından tanıdığı, dostluk kurduğu veya gözlemlediği küçük insanlara ve onların sınırlı dünyalarına ayna tutar. Sait Faik için gündelik işler yaparak geçimlerini zorlukla sağlayan küçük insanlar arasında balıkçıların ayrı bir yeri vardır. Yazar, ekmeğini denizden çıkaran balıkçılara ve onların denizle iç içe dünyasına büyük ilgi duyar. Bu nedenle pek çok hikâyesinde kişi olarak balıkçıları seçer. Deniz-insan ilişkisini, yoksul balıkçıların çalışmalarını, kendi aralarındaki pay sorunlarını ve balıkların dünyasını anlatan hikâyelerde balık avcılığı ve denizcilikle ilgili terimlerin çokluğu dikkat çeker. Bu çalışmada deniz-insan ilişkisini, yoksul balıkçıların çalışmalarını, kendi aralarındaki pay sorunlarını ve balıkların dünyasını anlatan; aynı zamanda içinde balık avcılığı ve denizcilikle ilgili terimlerin bulunduğu 19 hikâye üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

Sait Faik, one of the milestones of Turkish storytelling, gave new dimensions to the status of storytelling initiated by Memduh Şevket Esendal; he played a pioneering role in the development and modernization of the story with the poetic language and different narrative forms he used. Building his art upon his love of human beings, in his stories Sait Faik mirrored the little people with whom he was closely acquainted, with whom he made friends or observed, and their restricted worlds. Fishermen, for Sait Faik, have a special place among those who barely make a living by doing everyday work. The author was highly interested in the fishermen who make their living from the sea and their world intertwined with that activity. Therefore, he used fishermen as the main characters in his stories. His stories, in which he described the relationship between man and the sea, the struggles of poor fishermen, the problems they had in sharing the harvest among them, the world of fish, are remarkable for their use of many terms related to fishing and sea. In this study, 19 stories that include the human-sea relationship, the struggles of poor fishermen, their problems in sharing the harvest, the world of fish and fishing and marine terminology will be discussed.

Keywords