SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL ANLATILARIN KORUNMASINDA CANLANDIRMA FİLM KULLANIMI

Author :  

Year-Number: 2018-83
Language : null
Konu : Güzel Sanatlar, Tasarım
Number of pages: 608-618
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumların somut olmayan kültürleri zaman geçtikçe dönüşmekle birlikte, kimi zaman bir edebi metne, kimi zamansa bir senaryoya aktarılmışlardır. Canlandırma filmler de bu somut olmayan kültürün geleneksel kaynaklarından faydalanan sanat dalları arasındadır. Ninniler, masallar, halk hikâyeleri, efsaneler, destanlar, mitoloji ve daha pek çok geleneksel anlatı canlandırma film konusu olarak kullanılmıştır. Dünya’nın önde gelen animasyon stüdyoları, somut olmayan kültürel anlatıların klasikleşmiş öğeleri canlandırma film konusu olarak kullanılarak güncellemektedirler. Böylece kültürel hafıza süreklilik göstermektedir. Somut olan kültürün devamlılığını sağlamak, somut olmayan kültürün devamlılığını sağlamaktan daha kolaydır. Yeni nesillere kültür aktarımında son halka olan çocukların, televizyon programları arasında daha çok canlandırma filmlere ilgi duydukları ve izledikleri bilinmektedir. Bu bakış açısıyla Türk kültürü içerisindeki somut olmayan anlatıların canlandırma filmlerde konu edilmesinin kültür aktarımının devamlılığında etkili olacağı düşünülebilir. Bu araştırmada, Türkiye’de konu edinilen somut olmayan kültürel anlatıların korunmasında kullanılan canlandırma filmleri incelenecektir.

Keywords

Abstract

Although abstract cultures of societies transform through time, they have been transferred to literary texts and scenarios. Animation films are among the types of art that use the traditional sources of this intangible culture. Lullabies, fairy tales, folk tales, legends, mythology, and many other traditional narratives have been used as the subject of animation film. The world's leading animation studios update classic elements of intangible cultural narratives through using them as subject of animation films. Thus, cultural memory becomes durable. Ensuring the durability of the tangible culture is easier than maintaining the durability of intangible culture. It is known that children who are the final chain in the transfer of culture among generations are more interested in watching animation films. From this point of view, we can consider that the inclusion of intangible narratives of Turkish culture into the animation films will be effective in the durability of culture transfer. In this study, animation films used in the preservation of acquired intangible cultural narratives in Turkey will be discussed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics