BİR İNGİLİZCE VE TÜRKÇE 7. SINIF DERS KİTABININ KAZANIMLAR, KİTAP KURGULARI VE SÜREÇ HARİTALARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-84
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eğtim ve Öğretim
Number of pages: 537-554
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, bir İngilizce ve Türkçe 7. Sınıf ders kitabının kazanımlar, kitap kurguları ve süreç haritalarını karşılaştırarak ders kitabı hazırlamada farklı bakış açılarından yararlanarak eğitim-öğretim materyallerinin hazırlanmasında standart farklılıklarına dikkat çekmektir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla yapılmıştır. Araştırma verileri, İngiltere’de Ulusal Program’a uygun şekilde hazırlanan Ignite English 2 (IE 2) ders kitabı ile aynı sınıf seviyesindeki MEB Türkçe 7 ders kitaplarındaki (MEB 7) kazanımların ve bu kitapların kurguları ile süreç haritalarının karşılaştırılmasıyla elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda Türkçe ders kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kazanımlara uygun şekilde daha çok bilişsel becerilere yoğunlaştığı, İngilizce ders kitaplarının ise üst düzey düşünme becerilerine uygun kazanımlar aracılığıyla öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlandığı görülmektedir. Her iki kitabın kurgusunun benzer içerikte olmasına karşın, süreç haritalarının kısmen benzerlik gösterdiği görülmüştür. Araştırma sonuçları, ülkemizdeki en yaygın öğretim materyali olan ders kitaplarının çağın gereklerine uygun şekilde ve diğer çağdaş örneklerden de yararlanarak hazırlanmasının önemine vurgu yapmaktadır.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to give a different perspective to our education system and to help catching the world standards with preparing educational materials by comparing the acquisition, book fictions and process maps of an English and Turkish seventh grade textbooks. The study was conducted through a document review of qualitative research methods. The research data is achieved by comparing the acquisition in the an English 2 textbook, which was prepared in accordance with National Program in England, and a Turkish 7 textbook, which is in the same class level, and by comparison of the fictions and process maps of these books. As a result of the research, it has been revealed that Turkish textbooks focus more on cognitive skills in accordance with the acquisitions determined by the Ministry of Education (MEB), while English textbooks are prepared devoted to help students to develop their critical thinking skills by the acquisitions in accordance with high-level thinking skills. Although the fictions of both books have similar contents, it has been showed that the process maps are partially similar. The results of the research reveal the necessity of preparing textbooks, which are the most common teaching materials in our country, in accordance with the requirements of the time and by following the developments of the external world.

Keywords