YERLEŞİK YABANCILARIN BİLGİ GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ ve HALK KÜTÜPHANESİ HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA YÖRESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2018-83
Number of pages: 455-480
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı emekli göçü ile ülkemize yerleşen yabancıların bilgi gereksinimlerini belirlemek ve söz konusu gereksinimlerin karşılanmasında sosyo-kültürel bütünleşme merkezleri olarak kabul edilen halk kütüphanelerinin rolünü ortaya koymaktır. Birinci bölümde, ülkemizde yabancıların en çok mülk edindiği ve en fazla emekli göçmenin yaşadığı Antalya ili ve ilçelerindeki emekli göçmenleri konu alan bir anket uygulanmıştır. Bu anketle, emekli göçmenlerin yaşadıkları yöreye uyum sağlama süreçlerinde gereksinim duydukları bilgiler; önem ve karşılanma düzeyleri ortaya konacak şekilde sağlanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde Antalya ili ve ilçelerinde hizmet veren halk kütüphaneleri; personel, koleksiyon ve hizmetler bağlamında değerlendirilmiştir. İki aşamadan oluşan veri toplama işleminin sonuçlanmasıyla halk kütüphanesi hizmetleri bağlamında emekli göçmenlerin bilgi gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the information needs of foreigners who settle in our country as retired immigrants and to present the role of public libraries, accepted as socio-cultural communication hubs, in providing for these needs. In the first section a survey has been implemented on the subject of retired immigrants in the province and districts of Antalya, where foreigners have purchased the most property in our country and the most retired immigrants live. Information they need during adaptation to their region where they live has been asked based on level of significance and meeting needs revealed by this survey. In the second section, the public libraries in Antalya were evaluated in terms of staff, collections and services. Suggestions were submitted for fulfilling the needs that retired immigrants have for information result of the study.

Keywords