SEZAİ KARAKOÇ’UN ŞİİRLERİNDE DOĞU-BATI İMGESİ

Author:

Year-Number: 2018-83
Number of pages: 314-327
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modern Türk şiirinin önemli isimlerinden biri olan Sezai Karakoç, millî, dinî, geleneksel kaynaklarla beslenip yenilikçi fikir ve biçimlerle şiirlerini kaleme alan bir şairdir. Şiirleriyle olduğu kadar fikir yazılarıyla da dikkat çeken Karakoç, eserlerinde sıklıkla Doğu ve Batı medeniyetlerinin karşılaştırmasını ve eleştirisini yapar. Bu bağlamda iki medeniyeti de çok iyi analiz ederek bu iki medeniyetin dışında İslam medeniyetini tasavvur eder. Karakoç’a göre, Batı bilim ve teknolojiyi kullanarak bir emperyalizm ideolojisi geliştirmiştir. Doğu, Batı’nın bu tavrı karşısında kendini geliştirmek ve sorgulamak yerine Batı’yı mutlak üstün olarak kabul etmektedir. Karakoç’un fikri yazılarında ileri sürülen bu düşünceler şiirlerinde de sıklıkla dile getirilmektedir. Bu çalışmada şairin şiirlerinde “Doğu ve Batı” medeniyetine dair düşünceleri, imge ve semboller üzerinden tespit edilecek ve böylece şairin şiirlerinin anlam evreni değerlendirilerek okuyucunun zihninde uyandırdığı çağrışım dünyası tespit edilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Sezai Karakoç, one of the most important names in modern Turkish poetry, is a poet who feeds on national, religious, traditional sources and keeps his poems with innovative ideas and forms. Karakoç, who draws attention with his ideas as much as his poems, frequently compares and criticizes Eastern and Western civilizations in his works. In this context, he analyzes two civilizations very well and conceives Islam civilization outside these two civilizations. According to Karakoç, he developed an ideology of imperialism using Western science and technology. The East accepts the West as an absolute superior to the West, instead of developing and questioning itself in the face of this attitude. These ideas which are put forward in the writings of Karakoç are frequently mentioned in their poems. In this work, the poet’s poems will be determined through the thoughts, images and symbols of the "Eastern and Western" civilization, so that the poet's poems will be assessed as the universe of meanings and the attempt will be made to determine the world of connotation that the reader has woken in his mind.

Keywords