MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA LİSANSLI OLARAK SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN MENTAL VE FİZİKSEL SAĞLIKLARININ ARAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2018-83
Number of pages: 268-289
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaöğretim Okullarında, Lisanslı Olarak Spor Yapan ve Spor Yapmayan Öğrencilerin Mental ve Fiziksel Sağlıklarının Araştırılması” konusu incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini: Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman illerindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim okullarından rastgele seçilen okullar arasından ve bu okullarda öğrenim gören öğrencilerden lisanslı olarak spor yapan ve spor yapmayan (sporcu lisansı olmayan) öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilmiş, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış 23 soruluk spor etkinliklerine katılıp katılmama ve spor etkinliklerine katılım düzeyleri, şekilleri, sebepleri ve koşulları ile ilgili anket formu; 41 soruluk mental ve fiziksel sağlığı belirlemeye yönelik ölçek (döküm) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerden lisanslı olarak sportif faaliyetlere katılanların, spor yapmayanlara oranla mental ve fiziksel sağlıklarının anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this survey, the target topic is “the analysis of mental and physical health of the students at state high schools who practice sports and have a sportsman license and those who do not.” The exemplification for the research are the students attending state schools which are randomly chosen in the cities of Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa and Adıyaman who deal with sports and have a license and those who don’t (those who don’t have sportsman license). In the research, researchers used an information form of 23 questions tested in terms of validity and dependability about the levels, types, causes and conditions of participation in the sport activities, and a measure (inventory) consisting of 41 questions aiming to determine mental and physical health. As a result of the research, it is found out that the student who take part in the sporting activities significantly differ in terms of mental and physical health when compared to those who do not practice sports.

Keywords