KAHVE PAZARLAMASI VE TÜRK KAHVESİNİN EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-84
Language : null
Konu : Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Number of pages: 413-424
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kahve, üretiminin yapıldığı ülkelere büyük oranda ekonomik değer katarken kahveye tüketiminin yapıldığı ülkelerde de toplumsal ve kültürel bir değer yüklenmiştir. Kahvenin Dünya üzerinde ilk üretimi tarih öncesi dönemlerde Afrika’ya uzanmakta olup ilk kahve ağaçlarının kalıntılarına ilişkin kanıtlara yine bu bölgelerde rastlanmıştır. Kahvenin, 70’in üzerinde ülkede ekonomik olarak tarımı yapılırken yıllık üretimi yaklaşık 8 milyon ton, yıllık ihracat değeri yaklaşık 20 milyar $ ve yıllık toplam ticari değeri yaklaşık 100 milyar $’dır. Kahve ticaretinde Brezilya, standart 60 kg’lık torbalar halinde yaklaşık 35 milyar torba üretimi ve 6,5 milyar $ ‘lık gelir ile Dünyada lider ülke konumundadır. Görüldüğü gibi, ihracatını yapan ülkelere ekonomik katkılar sağlarken ithalatını yapan ülkelere de sosyal ve kültürel bir değer katmaktadır. Kahve tüketiminin tamamını ithal eden ülkelerden biri olan Türkiye, dünyada ithal ettiği bir ürünü kendi kültürü ile özdeşleştirmiş olup ona bir sosyal değer yüklemiştir. Bu değerin en somut örneği kendine özgü bir pişirim tekniğiyle, ithal ettiği bir ürünü “Türk Kahvesi” olarak adlandırmasıdır. Bu çalışmada, kahvenin üretimi, dünya ekonomisindeki yeri, ülkemize kattığı ekonomik ve sosyal değerleri incelenecektir.

Keywords

Abstract

Coffee adds economic value to the countries where the production is made, while it has a social and cultural value in the countries where the consumption of coffee is made. The first production on the world of coffe’s extends to Africa in prehistoric times and evidence of the remains of the first coffee trees is also found in these regions. While the country is economically farmed in more than 70 countries, the annual output is approximately 8 million tons, the annual export value is about 20 billion dollars and the total trade value of the year is about 100 billion dollars. In the coffee trade, Brazil is the leading country in the world with approximately 35 billion bags of 60 kilogram bags and $ 6.5 billion in revenue. As you can see, it provides economic contributions to the exporting countries and also adds social and cultural value to the importing countries. One of the country, which imports all of the coffee consumption Turkey, which is a product that is imported from around the world identify with their culture has a load her social value. The most concrete example of this value is to call the imported product "Turkish Coffee" with its unique prepare technique. This study will examine the production of cabbage, its place in the world economy, its economic and social value to my country.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics