ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ: EKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ TÜKETİMİ VE CO2 SALINIMI ARASINDAKİ AMPİRİK İLİŞKİ: FİNLANDİYA ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-84
Language : null
Konu : İşletme-Ekonomi
Number of pages: 490-499
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, çevresel Kuznets eğrisi Finlandiya için 1960 ve 2014 yılları arasında incelenmiştir. Çevresel Kuznets eğrisi iki ilişki altında incelenmiştir. Birincisi ekonomik büyüme, CO2 ve enerji tüketimi ilişkisi, ikincisi ise ekonomik büyüme, CO2, enerji tüketimi ve ekonomi büyümenin karesi arasındaki ilişkidir. Ekonomik büyüme, CO2 ve enerji tüketimi arasındaki nedensel ve uzun vadeli ilişkiler ARDL bounds test for cointegration ve Toda and Yamamoto Granger non-causality test ile incelenmiştir. Ekonomik büyüme, CO2, enerji tüketimi ve ekonomik büyümenin karesi arasındaki uzun vadeli ilişki ARDL bounds test ile incelenmiştir. Çevresel Kuznets eğrisi Finlandiya için doğrulanmamış olup, ekonomik büyüme, CO2 ve enerji tüketimi arasında nedensel bir ilişki bulunmamıştır. Neutrality hipotezi Finlandiya için doğrulanmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, environmental Kuznets curve (EKC) hypothesis is examined for Finland for the period between 1960 and 2014. EKC hypothesis is examined under two nexus which are GDP, CO2 and energy consumption, and GDP, CO2, energy consumption and the square of GDP. Causal and long-term relationships between GDP, CO2 and energy consumption are examined by ARDL bounds test for cointegration and Toda and Yamamoto Granger non-causality test. Long-term relationships between GDP, CO2, energy consumption and the square of GDP are examined by ARDL Bounds Test. EKC hypothesis is not confirmed for Finland, and no causal relationships are found between CO2, GDP and energy consumption. Neutrality hypothesis is confirmed for Finland.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics