MARKALAŞMA SÜRECİNDE DİYALOGSAL İLETİŞİM ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMI: ONLINE ALIŞVERİŞ SİTELERİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Author :  

Year-Number: 2018-83
Language : null
Konu : İletişim
Number of pages: 428-437
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya genelinde sosyal medya kullanıcı sayısının her geçen gün artması ve bu alana yönelik ilginin geleneksel medyanın önüne geçmesi neticesinde markaların, bu ortamı keşfetmeleri uzun sürmemiştir. Sosyal medya, işletmelerin hedef kitlelerine nispeten düşük maliyetlerle ulaşmaları, onlarla diyalog halinde olmaları, onları anlamaları ve onların zihninde güçlü bir marka imajı yaratmak için tercih ettiği çevrimiçi platformlardır. Son yıllarda hızla büyüyen online alışveriş siteleri, geleneksel alışveriş alışkanlıklarından çok farklı bir alışveriş ortamı sunmaktadır. Özellikle genç kuşaklar tarafından hızla kabul gören bu siteler, birbirleriyle çetin bir şekilde rekabet etmektedir. Bu rekabet ortamında sosyal medyayı stratejik olarak kullanan ve hedef kitle ile diyalog geliştirebilen online alışveriş siteleri, rakiplerinin bir adım önünde olacaktır. Bundan hareketle çalışma kapsamında Türkiye’de bilinen beş online alışveriş sitesinin sosyal medya hesapları karşılaştırılarak içerik analizi yapılacaktır.

Keywords

Abstract

As a result of Increasing number of social media users all over the world and preoccupying the traditional media of interest for this area, brands did not take long to discover this environment. Social media are online platforms that reach businesses at relatively low cost, prefer to communicate with them, understand them and create a strong brand image in their minds. The rapidly growing online shopping sites in recent years offer a very different shopping environment from traditional shopping habits. Especially these sites, which are rapidly accepted by younger generations, compete with each other in a tough way. Online shopping sites that strategically use social media in this competitive environment and develop dialogue with the target audience will be one step ahead of their competitors. In this context, the study will compare the social media accounts of five online shopping sites known in Turkey and analyze the content.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics